august 18, 2015

Vapenlikhetsfällan

Svenska Genealogiska Samfundet ger ut Svensk Genealogisk Tidskrift, vars aktuella nummer SGT 2015:1 kommer att innehålla en hel del intressant om heraldik. Numret heter Vapenlikhetsfällan och är skrivet […]
marts 23, 2015

Innehållsrik heraldisk blogg

Bloggen Heraldica Nova (se här) startades år 2013 av Torsten Hiltmann med syftet att studera heraldiken ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Vid medeltidens slut fanns heraldiken överallt, […]
februar 23, 2015

Vårprogram Societas Heraldica Lundensis

Vårprogrammet för Societas Heraldica Lundensis är nu klart. Ett antal intressanta heraldiska möten hålls i Lund. Se programmet i pdf-format här: Program 2015
november 29, 2014

Den 8. Nordiske Heraldikerkonference

Nordiske Heraldikerkonference den 9.-10. maj 2015 på Sønderborg Slot. Arrangeret af Dansk Heraldisk Selskab og Societas Heraldica Scandinavica. Tema: NORDISKE HERTUGVÅBENER PROTEKTOR: H.K.H. PRINS JOACHIM   […]