Publikationer

Heraldisk Tidsskrift nr 109

Skandinavisk Vapenrulla 2015

SHS publicerar heraldiskt material på flera sätt.

  • Heraldisk Tidsskrift utkommer med två nummer per år. Följ länken och hitta fullständiga innehållsförteckningar samt de äldsta artiklarna i fulltext.
  • Skandinavisk Vapenrulla utkommer med ett häfte per år. Följ länken och hitta ett register över registrerade vapen.
  • Medlemmar får även ett elektroniskt nyhetsbrev.
  • Ett antal monografier har publicerats i skriftserien Heraldiske Studier.