Heraldisk Tidsskrift

Här finns innehållsförteckningar för samtliga utkomna häften av Heraldisk Tidsskrift. De äldsta häftena är scannade och artiklar finns tillgängliga digitalt.

Heraldisk Tidsskrift skickas till medlemmarna två gånger per år, i mars och oktober. Adresslistor tas fram per den 1 mars och 1 oktober. Vid de tidpunkterna ska också eventuella medskick ha lämnats till redaktören.

Senast den 1 januari respektive 1 augusti ska artiklar samt kortare texter såsom recensioner och texter till Heraldica Varia vara redaktören till handa, om inget annat avtalas. Egentliga artiklar granskas genom peer review, varför förbehåll görs för att förfarandet kan ta längre tid och publicering ske i senare nummer. Redaktionen beslutar om vilket material som publiceras.

Om du vill publicera en artikel eller annan text – ta kontakt med redaktören, Kaare Seeberg Sidselrud, sidselrud@heraldik.org.

HT Bind 1 (1960-64)

HT Bind 2 (1965-69)

HT Bind 3 (1970-74)

HT Bind 4 (1975-79)

HT Bind 5 (1980-84)

HT Bind 6 (1985-89)

HT Bind 7 (1990-94)

HT Bind 8 (1995-99)

HT Bind 9 (2000-04)

HT Bind 10 (2005-09)

HT Bind 11 (2010-14)

HT Bind 12 (2015-19)

HT Bind 13 (2020-24)