HT Bind 2 (1965-69)

Redigeret af Sven Tito Achen.

Innehållsförteckning sammanställd av Sami Nahas.


Bind 2, nr. 11 Marts 1965

Sven Tito Achen: Trolle-våbenet             9

Märta Hähnel: Halmstads krönta hjärta   25

Hans Krag: Slekten Ornings våben          27

Paul Adam 1902-1964, af Ernst Verwohlt                    28

Heraldica varia                   29

Sir George Bellew: Heraldik i vor tid      33

Kommentarer og tilføjelser 43

Nye kommunevåbener i Norden              45

Ny heraldisk litteratur        53


Bind 2, nr. 12 Oktober 1965 

Hans Krag: Hvorfra kom elefantene?      57

Varia: Heraldiske love, Kongresser, Poesibog, Norges løve, Bergensfarerne m.m.  62

Troels Dahlerup: Variationer og mutationer. Adelshistoriske problemer i heraldisk belysning      65

Naglekors, torskekonge og enhjørning. Tilføjelser og kommentarer   81

C. G. U. Scheffer: Trekronorsvapnets mecklenburgska ursprung 83

Hans A. K. T. Cappelen: Familien Kiellands våpenføring                  89

Heraldisk Selskabs aktivitet                     93

Fra Ditmarsken til Sydafrika. Fjorten nye bøger om heraldiske emner                     95

Sven Tito Achen: Winston Churchills begravelse          101


Bind 2, nr. 13 Marts 1966 

Nya kommunvapen i Sverige, Norge, Finland och Danmark              105

Per Hougaard: Nogle nyantagne kirurgiske foreningsmærker             114

Navn efter våben, af Sven Tito Achen    117

Knut Prange: Hvad er et våben? eller hvordan er vores forhold til heraldikken?     118

Fra finske bomærker til ostindisk vapenporslin Ti nye bøger om heraldiske emner  131

Hans Konow: Nye våbener til den Kgl. Danske Marine                     139

Hans Krag: Om nogen Brun-våbener       142

»Generalen og hans frue …«                    146

Fund og funderinger: Et 1300-tals signet og Tordenskiolds første våben                147

Varia: Svenskt biskopsvapen, Nationalfugle m.m.        149


Bind 2, nr. 14 Oktober 1966  

Ernst Verwohlt: Roskilde bys våben og segl                 153

Kongressen i Paris              169

Utmerkelser til heraldikere 170

Korstogs- og kommuneheraldik, våbenruller og kroskilte, teorier, ordener, ordbøger og nøgler: Ti nye publikationer om heraldiske emner           171

Robert Louis 1902-1965, af Ole Rostock                      179

C. G. U. Scheffer: Heraldiken idag 180

Supplement og kritik: Symbol og moderne heraldik, samt Gera – en förklaring       185

Allan Tønnesen: Bomærket på den skotske altertavle fra Helsingør   188

Sven Tito Achen: En middelalderlig våbenfrise i København            191


Bind 2, nr. 15 Marts 1967 

Sven Tito Achen: Similarisering – en forsømt side af det heraldiske studium          201

Hvad er et våben?              212

Hans Krag: En heraldisk gåde                 213

Hans Schlyter: Medeltida sigillarkitektur – några iakttagelser och några tydningsproblem            215

Nye kommunevåpen i Norge, Finland, Danmark og Sverige              222

Dronning Ingeborg             230

Heraldica varia: Grankvistens fremgang, Goethe som heraldiker, byvåbener samt tre kroner i Sovjetunionen   231

Hans A. K. T. Cappelen: Norske Serafimerridderes våpenskjold       233

Kongres for faner og flag   242

Ni nye publikationer om heraldiske emner                    243


Bind 2, nr. 16 Oktober 1967 

Per Hougaard: Om Anders Sørensen Vedels mærke     249

Fridolf Wildte: Kyrkosigill från Hallands danska tid    261

Norsk slekthistorie og heraldikk              263

Jørgen Mathiesen: Våbenbruk i en borgerlig norsk slekt gjennem 300 år                 264

Fund og funderinger          269

Friserne i Sorø og Ringsted, af Sven Tito Achen          271

Min väg till heraldiken, av Bruno Fr. Ronnerstam        273

Allan Tønnesen: Slægterne Lilliefeld og Rosenvinges brug af bomærker                275

Ny litteratur om heraldik    280

Heraldica varia                   291


Bind 2, nr. 17 Marts 1968

Gustaf von Numers: Finlands vapensköld                     297

Lensbaron Berner Schilden Holsten in memoriam, af Hans Konow   302

Troels Dahlerup: Våbengrupper, similarisering og undervasallitet i dansk senmiddelalder            303

Et nyfundet dansk adelspatent fra 1701  312

Hans Schlyter: Två biskopsvapen            315

Heraldisk litteratur siden sidst                 317

Nya kommunvapen i Norden                   323

Heraldica varia                   327

Carol Hedberg: Flaggor och fanor           329

Sven Tito Achen: Gøyevåbenet og Ibsskallen               334

Storck som nøgle                344


Bind 2, nr. 18 Oktober 1968

Troels Dahlerup: Kabelslægtens våben og vasaller        345

Heraldisk patologi              354

Heraldiske kongresser i England, Schweiz, Østrig        355

Heraldica varia: Heraldisk formgivning, Ordener og medaljer, Jakobstad och De la Gardie, Flag i Sverige og Danmark       357

V. J. Brøndegaard: Nationalplanter 361

J. C. Bille Brahe: Talende tintallerkener 367

Heraldisk litteratur siden sidst: Hessen, Borge fra Nodaros til Ninive, Finlandsk adelshistorie, Fransk våbenbog, Tyske håndbøger                369

Esbjørn Hiort: Hjortevåbenet i dansk-norske slægter    375

Sven Tito Achen: Våbener for det danske Flyvevåben 385


Bind 2, nr. 19 Marts 1969

Rutger Croneborg: Något om symboler och attribut i svenska adelsvapen från medeltid och Vasatid               393

Kongresser m.m.                 404

Flere våbener til Flyvevåbenet                 405

Heraldica Varia                  407

Nye kommunale Våbener   412

Heraldisk litteratur siden sidst                 417

Hans Schlyter: »Er kirkelig heraldik forhistorisk?«       421

Brita Grep in memoriam, av C. G. U. Scheffer             422

Sven Tito Achen: Dannebrog                   423


Bind 2, nr. 20 Oktober 1969  

Titelsider og indholdsfortegnelse til bind 2 = nr. 11-20                      1-8

De skandinaviske kongevåbener i Wijnbergen-våbenbogen

Sven Tito Achen: Våbenbøger og løver   441

Sven Tito Achen: Danmark                      445

Hallvard Trætteberg: Norge Osland, Man og Orknøyene                   450

C. G. U. Scheffer: Sverige 468

Hjortevåbenet – endnu engang                473

Olof v. Feilitzen: Statsheraldikern C. G. U. Scheffers tryckta skrifter                     476

Heraldisk litteratur siden sidst                 481

Verein  »Zum Kleeblatt« i Hannover 80 år                   486

Register til nr. 11-20           487