Vedtægter – Vedtekter – Stadgar

Generalförsamlingar

2002, København

Formandens beretning 2002

2005, Akershus, Oslo

Formandens beretning 2005

2007, Frederiksborg Slot, Hillerød
2009, Kungl. Slottet, Stockholm
2011, Riddarhuset, Helsingfors
2013, Erkebispegården, Trondheim
2015, Sønderborg Slot, Sønderborg
2017, Juridicum, Lund

Möte mellan nordiska föreningar