Valgudvalg / Valberedning

Henric Åsklund (fmd./ordf.)
Allan Tønnesen
Tom S. Vadholm
Anders Segersven
Árni Þorsteinn Árnason