Ansökan om medlemskap, se längre ned på sidan.

Ett medlemskap i Societas Heraldica Scandinavica (SHS) ger många fördelar:
 • Du får två nummer av Heraldisk Tidsskrift per år.
 • Du får (t.o.m. 2019 mot ett mindre tillägg) också Skandinavisk Vapenrulla en gång per år.
 • Du får ett elektroniskt nyhetsbrev fyra gånger per år
 • Du får möjlighet att delta i nordisk heraldisk konferens vartannat år. (Information om dessa kan sökas under Aktuelt på förstasidan. I maj 2021 hålls nästa konferens, i Åbo, Finland.)
 • Du kan få ditt vapen presenterat i medlemmarnas vapenrulla på hemsidan.
 • Du får möjlighet att delta i de föreläsningar, seminarier och utflykter som SHS och/eller dess lokalavadelningar ordnar runt om i Norden.
 • Du får rabatt på sällskapets bokutgivning och på äldre nummer av Heraldisk Tidsskrift och Skandinavisk Vapenrulla.
 • Du stöttar studiet av heraldiken.

Generalförsamlingen 2019 beslutade att fr.o.m. 2020 kommer Skandinavisk Vaperulla att ingå i medlemsavgiften. Se nedan avgiftsbeloppen och betalningssätten.

Avgifter 2019

Danmark

 • Inklusive Skandinavisk Vapenrulla: 300 DKK
 • Exklusive Skandinavisk Vapenrulla: 260 DKK

Sverige

 • Inklusive Skandinavisk Vapenrulla: 360 SEK
 • Exklusive Skandinavisk Vapenrulla: 320 SEK

Norge

 • Inklusive Skandinavisk Vapenrulla: 340 NOK
 • Exklusive Skandinavisk Vapenrulla: 300 NOK

Finland

 • Inklusive Skandinavisk Vapenrulla: 40 EUR
 • Exklusive Skandinavisk Vapenrulla: 35 EUR

Övriga länder/Other countries

 • Inklusive Skandinavisk Vapenrulla: 40 EUR
 • Exklusive Skandinavisk Vapenrulla: 35 EUR
Avgifter per år för 2020 och 2021:

Danmark

 • 245 DKK

Sverige

 • 345 SEK

Norge

 • 320 NOK

Finland

 • 33 EUR

Övriga länder/Other countries

 • 33 EUR
Betalningsmetoder:

Danmark

 • Danske Bank giro 611-2374 (Ved giro: kortartnummer 01 Girokonto: 6112374, Ved bankoverførsel: Danske Bank Reg.nr. 1551 Kontonr. 6112374)

Sverige

 • Plusgiro 89 62 96-1

Norge

 • DNB Nord konto 78740598391

Finland

 • Sampo giro 800014-70842890

Övriga länder/Other countries

 • Via PayPal till/to pay@heraldik.org, eller/or
 • Danske Bank giro 611-2374 (BIC: DABADKKK, IBAN: DK203000000 6112374)
Information enligt dataskyddsförordningen

finns här.

Tilmelding til medlemskab

Anmäl dig som medlem via formuläret nedan. Du kommer att inom kort få en bekräftelse per e-post, och sedan kommer du att med posten få det senaste häftet av Heraldisk Tidsskrift, ett häfte av Skandinavisk Vapenrulla från vårt lager, och information om bl.a. litteratur som finns till försäljning.

Navn – Namn *

E-post *

Stilling – Titel

Adresse – Adress *

By – Postadress *

Postnummer *

Land *

[recaptcha]