Ansökan om medlemskap, se längre ned på sidan.

Ett medlemskap i Societas Heraldica Scandinavica (SHS) ger många fördelar:
 • Du får två nummer av Heraldisk Tidsskrift per år.
 • Du får (mot ett mindre tillägg) också Skandinavisk Vapenrulla en gång per år.
 • Du får ett elektroniskt nyhetsbrev fyra gånger per år
 • Du får möjlighet att delta i nordisk heraldisk konferens vartannat år. Kommande konferens hålls 25-28 maj 2017 i Lund, se vidare här.
 • Du kan få ditt vapen presenterat i medlemmarnas vapenrulla på hemsidan.
 • Du får möjlighet att delta i de föreläsningar, seminarier och utflykter som SHS och/eller dess lokalavadelningar ordnar runt om i Norden.
 • Du får rabatt på sällskapets bokutgivning och på äldre nummer av Heraldisk Tidsskrift och Skandinavisk Vapenrulla.
 • Du stöttar studiet av heraldiken.
Avgifter 2018 och betalningsmetoder:

Danmark

 • Inklusive Skandinavisk Vapenrulla: 300 DKK
 • Exklusive Skandinavisk Vapenrulla: 260 DKK
 • Betalningssätt: Danske Bank giro 611-2374 (Ved giro: kortartnummer 01 Girokonto: 6112374, Ved bankoverførsel: Danske Bank Reg.nr. 1551 Kontonr. 6112374)

Sverige

 • Inklusive Skandinavisk Vapenrulla: 360 SEK
 • Exklusive Skandinavisk Vapenrulla: 320 SEK
 • Betalningssätt: Plusgirot 89 62 96-1

Norge

 • Inklusive Skandinavisk Vapenrulla: 340 NOK
 • Exklusive Skandinavisk Vapenrulla: 300 NOK
 • Betalningssätt: DNB Nord konto 78740598391

Finland

 • Inklusive Skandinavisk Vapenrulla: 40 EUR
 • Exklusive Skandinavisk Vapenrulla: 35 EUR
 • Betalningssätt: Sampo giro 800014-70842890

Övriga länder

 • Inklusive Skandinavisk Vapenrulla: 40 EUR
 • Exklusive Skandinavisk Vapenrulla: 35 EUR
 • Betalningssätt: via PayPal till pay@heraldik.org alternativt till det danska kontot, se ovan (BIC: DABADKKK, IBAN: DK203000000 6112374)
Information enligt dataskyddsförordningen

finns här.

Tilmelding til medlemskab

Anmäl dig som medlem via formuläret nedan. Du kommer att inom kort få en bekräftelse per e-post, och sedan kommer du att med posten få det senaste häftet av Heraldisk Tidsskrift, ett häfte av Skandinavisk Vapenrulla från vårt lager, och information om bl.a. litteratur som finns till försäljning.

Navn – Namn *

E-post *

Stilling – Titel

Adresse – Adress *

By – Postadress *

Postnummer *

Land *

[recaptcha]