Call for papers, Nordisk heraldisk konferens 30 maj – 2 juni 2019
juni 18, 2018
Nordiske heraldiske exlibris
oktober 29, 2018

Ordförandeskifte i SHS

Vid styrelsemöte på International Heraldry Day, den 10 juni 2018, överlämnade Peter Kurrild-Klitgaard ordförandeskapet i Societas Heraldica Scandinavica till vice ordföranden Martin Sunnqvist.

Sedan Peter avsagt sig ordförandeskapet kommer Martin att fungera som ordförande till kommande generalforsamling i maj 2019.

Societas Heraldica Scandinavica tackar Peter för hans betydande insatser för sällskapet. Peter kommer att vara kvar som ledamot i styrelsen under återstoden av mandatperioden och kommer att fortsätta att arbeta med en bok om heraldiska ex libris inför sällskapets 60-årsjubileum 2019. 

Skriv et svar