HT 125 hos medlemmerne

Heraldisk Tidsskrift nr. 125 er udkommet og er kommet til medlemmerne. Denne gang med artikler om finske studenterfaner, nye våbener til den danske Beredskabsstyrelse og det svenske Riksarkivets heraldiske virksomhed i 2021. Indhold: John Strömberg: Studentnationernas fanor i Helsingfors – historia och heraldik Stefan Lægaard: Nye heraldiske emblemer til Beredskabsstyrelsen Henrik Klackenberg: Heraldiska modellritningar levererade […]

Möten i januari, februari och mars

Nedan finns ett program över nu planerade möten i januari, februari och mars. Här finns mer information om plats för mötena m.m. Det kan bli förändringar på så sätt att mötena blir på Zoom. Detta meddelas här eller efter förfrågan till de angivna e-postadresserna. 2022-01-25 kl. 19.30 DHS København Tegner Stefan Lægaard Andersen:Nye våbener til […]

11. Nordiska heraldiska konferensen på Åbo slott 27 – 29 maj 2022

Vi påminner om 11. Nordiska heraldiska konferensen på Åbo slott 27 – 29 maj 2022. Konferensen arrangeras av Finlands nationalkommitté för genealogi och heraldik i samarbete med Åbo museicentral med temat: Heraldisk formgivning i medaljkonsten. Uppdaterat föreläsningsprogram: Ylva Haidenthaller: ’Medaljens syfte: Bruk och betydelse under tidig modern tid’ Tuukka Talvio: ’Heraldik i medaljkonsten’. Tom C. […]

Nils G. Bartholdy dr.phil. i historie

Efter sin disputation tidigare i december har Nils G. Bartholdy nu tilldelats graden dr.phil. vid Köpenhamns universitet. Hans avhandling kan köpas på Museum Tusculanums Forlag. Där sägs om boken: I denne bog ses danmarkshistorien fra en heraldisk synsvinkel. Kongevåbenets fremkomst, udvikling og betydning følges fra det ældste kendte eksempel på våbenet med løver og hjerter […]

Statsheraldiker sökes

Svenska Riksarkivet söker nu ny statsheraldiker. Statsheraldikern är landets högsta heraldiska ämbete. Posten innehas nu av fil. dr Henrik Klackenberg, som ska gå i pension. “Statsheraldikern har funktionsansvar för Riksarkivets heraldiska arbete och företräder myndigheten i heraldiska frågor. I tjänsten ingår att besvara förfrågningar inom det heraldiska området, att handlägga remisser, att ge råd och […]

Societas Heraldica Upsalisensis håller stämma

Societas Heraldica Upsalisensis håller ordinarie sällskapsstämma med föredrag. Tid: Torsdagen den 21 oktober kl. 18.30Plats: Juridiska fakulteten, Trädgårdsgatan 1, Uppsala Stämman avser verksamhetsåren 2018/19 och 2019/20 (se verksamhetsberättelse). Anmäl gärna närvaro till elias@heraldik.se. Välkomna!

Stipendium till Cambridge

AIH (den internationella heraldiska akademin) och SHS ledigförklarar stipendier för deltagande i Cambridge-konferensen för yngre heraldiker. Konferensen hålls den 15-19 augusti 2022. Ansökningar ska vara inlämnade senast den 20 november 2021, se nedan. Call for Early Career Sponsorship The Académie internationale d’héraldique (AIH) is pleased to offer two bursaries each amounting to a maximum of […]