Heraldisk Selskab – Heraldinen Seura – Skjaldfræđafélagiđ – Heraldisk Selskap – Heraldiska Sällskapet

Aktuelt

 • Generalforsamling 2019
  Generalförsamlingen 2019 äger rum torsdagen den 30 maj 2019 kl. 18.00 i Forsvarsmuseets aula på Akershus festning, Oslo, Norge. Kallelse med föredragningslista finns här:
 • Nordisk Heraldisk Konferens i Oslo 30 maj – 2 juni 2019
  Den 10 nordiska heraldiska konferensen hålls i Oslo den 30 maj – 2 juni 2019. Programmet m.m. finns under rubriken Aktiviteter på Norsk Heraldisk Forenings hemsida, […]
 • Antti Matikkala in memoriam
  Med stor sorg har vi nåtts av budskapet att vår styrelseledamot och kollega, den eminente finske heraldikern och historikern Antti Matikkala, avlidit plötsligt och alltför tidigt. […]
 • Vårprogram för Lund
  Vårprogrammet för Societas Heraldica Lundensis finns nu här.
 • Värmlands Heraldiska Sällskap
  Värmlands Heraldiska Sällskap har antagits som lokalavdelning av Societas Heraldica Scandinavica. Läs mera här.

Nyheder

 • Förlängd deadline för kollokviet i Antwerpen
  Kollokviet i Antwerpen har förlängd deadline för call for papers till den 31 januari 2019. Dessutom finns nu ett formulär för ansökan om Student Sponsorship.
 • Deadline 1 december 2018 inför Heraldiskt kollokvium 2019
  Den 18-20 september 2019 hålls den internationella heraldiska akademiens kollokvium i Antwerpen. Temat är Heraldic hierarchies: Identities, status and state intervention in early modern heraldry.  Senast 1 […]
 • “Heraldic Artists and Painters in the Middle Ages and Early Modern Times”
  Boken “Heraldic Artists and Painters in the Middle Ages and Early Modern Times” (red. Torsten Hiltmann och Laurent Hablot) är nu tillgänglig, både i tryckt form […]
 • Clara Nevéus, 1934-2017
  Förre statsheraldikern, fil. dr Clara Nevéus, Uppsala, har avlidit i en ålder av 82 år. De närmaste anhöriga är maken Torgny och sönerna Ingmar, Tryggve och […]
 • Danske våbenbøger online
  Elefantordenens og Dannebrogordenens våbenbøger kan nu læses online på Kongehusets hjemmeside. Elefantordenens våbenbog blev anlagt i 1690 og omfatter i dag fire bind. Med digitaliseringen er tre af disse tilgængelige […]

Följ oss!

Heraldisk Tidsskrift

Heraldisk Tidsskrift utkommer sedan 1960 med två nummer per år. Varje nummer innehåller uppsatser, debattinlägg och recensioner från heraldikens olika fält. Hela Skandinavien finns behandlas och artiklarna skrivs på danska, norska eller svenska.

Innehållsförteckning och äldre artiklar »