Förlängd deadline för kollokviet i Antwerpen
januar 1, 2019
Nordisk Heraldisk Konferens i Oslo 30 maj – 2 juni 2019
februar 18, 2019

Antti Matikkala in memoriam

Med stor sorg har vi nåtts av budskapet att vår styrelseledamot och kollega, den eminente finske heraldikern och historikern Antti Matikkala, avlidit plötsligt och alltför tidigt. En utmärkt vetenskapsman, kompromisslös i sitt sätt att behandla historiska fakta, välsignad med en torr humor och med ett synbarligen outsinligt förråd av anekdoter från heraldikens och riddarordnarnas världar.

Det är en stor förlust för hans familj och vänner och för de heraldiska och faleristiska kretsarna. Han lämnar efter sig stor saknad.

Antti Matikkala var suppleant i styrelsen sedan år 2009 och ordinarie ledamot sedan år 2011.

*

With great sadness, we have learnt that our board member and colleauge, the eminent Finnish armorist and historian Antti Matikkala has passed away suddenly and much, much too early. A fine scholar, uncompromising in his approach to historical fact, blessed with a very dry sense of humour and a seemingly endless number of anecdotes from the realms of heraldry and orders of chivalry.

It is a great loss for his family and friends and for the heraldic and phaleristic communities. He will be much missed.

Antti Matikkala was a deputy member of the board since 2009 and an ordinary member since 2011.

Skriv et svar