Antti Matikkalas Legat
juni 19, 2019
Heraldisk Selskabs pris och Årets nordiska kommunvapen
august 28, 2019

Antti Matikkalas legat – mer information

Till hedrandet av ordenshistoriker och styrelsemedlem i SHS Antti Matikkalas minne står Societas Heraldica Scandinavica och Académie Internationale d’Héraldique (AIH) bakom inrättandet av ”Antti Matikkalas legat”. Tanken är att samla in ett grundkapital varifrån stipendier till unga heraldiker kan utbetalas i syfte att bidra till deras deltagande i internationella heraldiska kongresser och kollokvier.

Styrelsen för SHS har på sitt senaste möte beslutat att bidra till legatet med 10 000 DKK, och övriga heraldiska föreningar i Norden förväntas också bidra. Styrelsen uppmanar enhälligt alla som vill stödja initiativet att till SHS konto i respektive länder (se här) betala in ett belopp. Märk betalningen ”Antti Matikkalas legat” och anför ditt namn. Alla som bidrar senast den 31 december 2019 kommer – om man inte anger att man vill vara anonym – att införas i den adress som sedan överlämnas till Anttis familj. Bidrag mottas självfallet också efter detta datum. SHS, AIH och troligen även de finska heraldiska föreningarna kommer att utse en kommitté som beslutar om tilldelning av stipendier.

Skriv et svar