oktober 29, 2018

Nordiske heraldiske exlibris

I forbindelse med Societas Heraldica Scandinavicas 60-års jubilæum i 2019 udgives en bog med samling af nordiske heraldiske exlibris. Alle medlemmer af SHS (eller andre interesserede), […]
maj 3, 2017

Clara Nevéus, 1934-2017

Förre statsheraldikern, fil. dr Clara Nevéus, Uppsala, har avlidit i en ålder av 82 år. De närmaste anhöriga är maken Torgny och sönerna Ingmar, Tryggve och […]