Information enligt dataskyddsförordningen
maj 22, 2018
Ordförandeskifte i SHS
juli 21, 2018

Call for papers, Nordisk heraldisk konferens 30 maj – 2 juni 2019

NORSK HERALDISK FORENING

og

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

har gleden av å innby til den

X NORDISKE HERALDISKE KONFERANSE

30. MAI – 2. JUNI 2019 PÅ AKERSHUS FESTNING – OSLO (NORGE)

 

MILITÆR HERALDIKK – CALL FOR PAPERS

Även som pdf här.

Konferansens formål er gjennom vitenskapelige foredrag å belyse ulike former for bruk og utvikling av militær heraldikk, primært med tilknytning til de nordiske land, men også andre lands militære heraldikk kan være aktuelt.

Med militær heraldikk forstås våpen, flagg, faner og andre kjennetegn og symboler i bruk i dag eller i historisk bruk – og i alle våpengrener.

 

Foredragene skal være på 20 minutter med mulighet til spørsmål (20 + 10 min).

Foredragene skal primært være illustrert og bruk av powerpoint anbefales.

 

Interesserte foredragsholdere bes sende inn forslag til foredrag med beskrivelse av tema (sammendrag på ca ½ – 1 side). Aksepterte foredrag forutsettes trykt som artikkel i Heraldisk Tidsskrift med rett til efterfølgende digital publikasjon. Foredragene forutsettes holdt på et av de skandinaviske hovedsprog (dansk, norsk, svensk).

 

Frist for forslag til foredrag er 1. september 2018.

Forslag med sammendrag sendes til foredrag@10nhk.no

Endelig beskjed om aksepterte foredrag vil bli gitt iløpet av høsten 2018.

 

Nærmere informasjon om konferansen vil finnes på www.10nhk.nowww.heraldik.org eller www.heraldikk.no Generelle spørsmål kan stilles til post@10nhk.no

 

Preliminært PROGRAM

 

Torsdag 30. mai:

Ankomst

Tidlig registrering

Program kungjøres senere

 

Fredag 31. mai

  • Konferanseåpning
  • Forelesninger
  • Generalforsamling (Societas Heraldica Scandinavica)

 

Jubileumsbankett Societas Heraldica Scandinavica 60 år

og den 10. nordiske heraldiske konferanse

Antrekk: Smoking med miniatyrer

Heraldiske bordflagg må gjerne tas med

 

Lørdag 1. juni

  • Forelesninger
  • Konferanseavslutning
  • Møte for ledere av nordiske heraldiske foreninger

 

Jubileumsbankett Norsk Heraldisk Forening 50 år

Antrekk: Smoking med miniatyrer

Heraldiske bordflagg må gjerne tas med

 

Søndag 2. juni

Ekskursjonsprogram.

 

Informasjon om påmelding og program vil bli tilgjengeliggjort på 10nhk.no, samt www.heraldik.org og www.heraldikk.no

 

Vi ønsker dere hjertelig velkomne til Akershus festning, Oslo og Norge i 2019

 

Kaare Seeberg Sidselrud                        Martin Sunnqvist

Formann                                                      Formann

Norsk Heraldisk Forening                           Societas Heraldica Scandinavica

Jan Eide                               Bjørn Aksel Sund

Tidl. Forsvarets Heraldiske rådgiver                  styremedlem

Viseformann Norsk Heraldisk Forenining         Norsk Heraldisk Forening

 

Skriv et svar