juni 18, 2018

Call for papers, Nordisk heraldisk konferens 30 maj – 2 juni 2019

NORSK HERALDISK FORENING og SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA har gleden av å innby til den X NORDISKE HERALDISKE KONFERANSE 30. MAI – 2. JUNI 2019 PÅ AKERSHUS […]