Nordisk heraldisk litteratur, etc.

Med forbehold for fejl og ændringer. Respektive organisationer er selv ansvarlige for eget salg. / Med förbehåll för fel och ändringar. Respektive organisation svarar för sin försäljning.   

Societas Heraldica Scandinavica

Alle priser er i DKR excl. porto, bestilles hos Carl-Thomas von Christierson på order@heraldik.org

Tre av böckerna säljs dock genom Museum Tusculanums Forlag. I de fallen finns en länk dit vid respektive bok.

 

HERALDISK TIDSSKRIFT

 
Følgende numre kan stadig købes: 21, 22, 26, 28, 31, 32, 34, 36-39, 41-48, (49-50 se nedenfor), 51- .
Der tages forbehold for udsolgte hæfter.
 
Nr. 21-99 Medlemmer: 70,-
Andre: 90,-
Nr. 100-108 Medlemmer: 110,-
Andre: 130,-
Nr. 109- Medlemmer: 130,-
Andre: 170,-
Nr. 49-50 Jubilæumsnummer: Heraldik i Norden (348 p., 1984).  Artikler om heraldiske emner fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige og resten af verden i anledning af SHS’ 25-års jubilæum. Medlemmer: 300,-
Andre: 360,-

SKANDINAVISK VAPENRULLA

 
Nr 2, 3-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och år 1976, 1977, 1978, 1989, 1991/92, 1993, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002/03, 2004, 2005/06, 2007/08, 2009/10 10,- pr. häfte t.o.m. 2009/10 (eller 200,- vid samlat köp av samtliga resterande årgångar t.o.m. 2009/10)
Fr.o.m. 2011 ett häfte årligen 100,- pr. häfte

SKRIFTSERIEN “HERALDISKE STUDIER”

 
Nr. 2. J.C. Bille Brahe: Gravmindernes vidnesbyrd (1985).  En gennemgang anevåbener i dansk-skånske slægtskredse med udgangspunkt i slægterne Brahe, Bille m.fl. Säljs här.
Nr. 3. O. Rostock: Nøgle til 808 skandinaviske skjoldholdere (1990).  En praktisk heraldisk “nøgle” over samtlige kendte skjoldholdere i nordisk heraldik. Medlemmer: 50,-
Andre: 60,-
Nr. 6. Ulrik Reindel: Kronborgtapeternes kongevåbener og striden om de tre kroner (2008) Säljs här.
Nr. 7. Peter Kurrild-Klitgaard: Nordiske Heraldiske Exlibris (2019). Boken innehåller 85 utvalda nordiska bokägarmärken, framställda från 1950-talet till 2019, som utmärker sig genom att alla innehålla ett familjevapen eller andra heraldiska element. Medlemmer: 80,-
Andre: 100,-

ANDRE PUBLIKATIONER

 
Steen Clemmensen, Ole Rostock & Sven Tito Achen: Dansk Heraldisk Bibliografi 1569-1999.  En kraftigt udvidet og opdateret udgave af Rostock & Achens klassiske oversigt over dansk heraldisk litteratur igennem +400 år. Medlemmer: 150,-
Andre: 180,-
Sven Tito Achen: Heraldikkens 15 glæder (ny udgave 2009).  En revideret udgave af en af de mest populære og læseværdige introduktioner til heraldikken. Säljs här.
Allan Tønnesen: Magtens Besegling (2013).  En omfattende analyse af seglene på den dansk-norske “enevoldsarveregeringsakt”, med omtale af disses heraldik og personerne bag, samt den historiske kontekst. Medlemmer: 300,-
Andre: 360,-
Ole Færch: Himmerlands Bomærker (2015). En gennemgang af mange hundrede bomærker fra segl m.v., hidrørende fra Himmerland. Medlemmer: 120,-
Andre: 150,-

ANDRE EFFEKTER

 
SHS-slips Medlemmer: 140,-
Andre: 170,-
SHS- Pin Medlemmer: 20,-
Andre: 30,-
SHS- Postkort (2 styk: Et med våbener for SHS-ledelsens medlemmer 2009-2015 [Ronny Andersen]; et med kongevåbener fra Kalmar-unionens tid [Magnus Bäckmark]) 1 styk: 10,-; 2 styk: 15,-

Kildeskriftselskabet

Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie

 
Nils G. Bartholdy: Adels- og våbenbreve udstedt af danske (unions-)konger indtil 1536. Udgaven medtager ikke kun breve udstedt til danske. Flere af brevene vedrører Norge, Island, Sverige og Finland. 200,-

Norsk Heraldisk Forening

Alle priser er i NOK excl. porto, bestilles hos Kaare Seeberg Sidselrud, sidselrud@heraldik.org

 

VÅPENBREVET

ældre numre

 
Hallvard Trætteberg: Norges våpen og krone, særtrykk 30,-
Det kgl. Utenrigsdepartement: Riksvåpenet, hefte 20,-
Standard fane for Heimvernets distrikt, hæfte 15,-

Svenska Heraldiska Föreningen

Alla priser är i SEK, excl. porto, försäljning på heraldik.tictail.com.

 

VAPENBILDEN

äldre nummer

 
Lösnummerpriser  
Nr 77- 10 kr/st
Nr 51-76 5 kr/st
Nr 1-50 5 kr/st
Svenska Heraldiska Föreningens skriftserie  
Jesper Wasling (red.): Heraldik för nybörjare. Ett medryckande häfte som presenterar heraldiken på ett lättsamt sätt. Författarna lotsar läsaren genom den snåriga heraldiken och visar på ett vapenbruk anpassat till 2000-talet men med rötter i medeltiden. 48 sidor i färg, 90 illustrationer. Medlemspris 40,-
Ordinarie pris 70,-
Jesper Wasling: Medeltidens härold. I boken förklaras hur härolderna verkade i Skandinavien under medeltiden och för att ge en förståelse för deras verksamhet ges parallella förklaringar av hur det var i övriga Europa. Medlemspris 40,-
Ordinarie pris 70,-
Carl Uggla: Inledning til heraldiken. Från 1746, nytryck 2011. Red. Jens Christian Berlin. Medlemspris 150,-
Ordinarie pris 200,-

ANDRA PUBLIKATIONER

 
Jan Raneke: Nordisk heraldisk terminologi. En uppslagsbok från 1987 över heraldiska termer på svenska, danska, finska, isländska, norska och nynorska. Tar upp allmänna bilder, häroldsbilder, skuror och pälsverk. Och nästan alla termer man kan tänka sig finns med. Boken innehåller 417 illustrationer i svartvitt. Utgiven av Svenska nationalkommittén för genealogi och heraldik. 80,-
Casimir S Lindhe: Heraldica Hodierna. En intressant lärobok från 1995 för både nybörjare och erfarna tecknare och vapenmålare. Går igenom heraldikens grunder, den förklarar normer, regler och målsättningar vid komposition av en vapensköld. Författaren förklarar hur man komponerar på ett sådant sätt så att vapnen känns nya och fräscha och inte som plagiat av befintliga vapen. Även valet av stil vid avbildning tas upp. Hela boken syftar till att få läsaren att tänka i nya banor. Boken är på drygt 120 sidor, fylld med massvis med illustrationer i svartvitt. 120,-
Casimir S. Lindhe: Variera heraldiska vapen mera. En intressant lärobok från 1988 för både nybörjare och erfarna tecknare och vapenmålare. Författaren förklarar hur man kan variera den konstnärliga stilen och innehållet när man komponerar nya vapen. Går även igenom heraldikens grunder. Hela boken syftar till att få läsaren att tänka i nya banor. Boken är på 194 sidor och fylld med massvis med illustrationer i svartvitt. 100,-
Medlemsmatrikeln 2008-2009. Med medlemmarnas vapen och guide till Heraldiksverige.
Format: Häfte i A5 storlek, 32 sidor.
10,-

HERALDISKA SAMLARVYKORT

 
För andra gången ger Svenska Heraldiska Föreningen ut en vykortsserie mer heraldiska motiv. Denna gång har konstnärerna Jan Raneke, Bengt Olof Kälde, Davor Zovko och Magnus Bäckmark ställt var sitt alster till föreningens förfogande. 2,- per kort.
1,- per kort om summan övergår 10 kr.

ÖVRIGT

 
Pin 20,-
Manschettknappar 100,-
SHF-slips. Sidenslips med vävt mönster med SHF – vapensköldar. Slipsens grundfärg är vinröd/purpur, som är tacksam att matcha med de flesta klassiska kavajfärger/mönster. 200,-

Finland, Suomen Heraldinen Seura

Alle priser er i Euro, excl. porto, bestilles gennem Tiedekirja/Vetenskapsbokhandeln http://www.tiedekirja.fi

Under ”avancerad sökning/specified search” vælges ”Suomen Heladinen Seura – Heraldiska Sällskapet i Finland” og ”sök/search”

 
Heraldiikan opas 21,-
Vaakunaselitys. Opastusta vaakunaselityksen laadintaan 30,-
Heraldica Fennica 20,-
Liputusopas . Tietoa liputuksesta ja lipuista 12,5
Puumerkit ja riimut menneisyyden avaimina 20,-
Heraldiikkaa Kapatuosian mäellä 6,-
Veneily-yhdistysten lippujen erikoismerkkien tyylisuuntia eri aikoina 6,-
Lippusanastoa ja –käsitteitä 6,-
Espanjan heraldiikan erikoispiirteitä 6,-
Lipputietoutta . Lippunäyttely Helsingin Taidehallissa 1967 12,50
Hopealeijona 9 (1996) 4,-
Hopealeijona 10 (1997) 4,-
Hopealeijona 12 (2000) 4,-
Hopealeijona 14 (2001) 4,-
Hopealeijona 15 (2001) 4,-
Hopealeijona 19 (2003) 4,-
Suomalaisia vaakunoita . Henkilöitä – sukuja – yhteisöjä 50,-