Societas Heraldica Lundensis våren 2018
januar 3, 2018
Opdaterede indeks / Uppdaterade index
januar 5, 2018

“Heraldic Artists and Painters in the Middle Ages and Early Modern Times”

Boken “Heraldic Artists and Painters in the Middle Ages and Early Modern Times” (red. Torsten Hiltmann och Laurent Hablot) är nu tillgänglig, både i tryckt form och open access.

Boken innehåller fjorton artiklar. Redaktörerna sammanfattar artiklarna så här:

“They confirm something which was – until now – nothing more than an assumption: namely, that the conception and production of heraldic display was indeed by no means restricted to a select few specialists.”

Genom boken utmanas uppfattningen att heraldiken är och var ett perifert historiskt ämne för specialister. I stället visas hur heraldiken var relevant för bredare kretsar under medeltiden och tidigmodern tid. Heraldiken används i boken inte som en historisk hjälpvetenskap utan är en integrerad del av det historiska skeendet och analysen av detta.

Den tidigare styrelseledamoten i SHS Steen Clemmensen bidrar med artikeln “Armorials as Commercial Ventures?”.

Läs mer här. Open access-versionen kommer att finnas här.

 

Skriv et svar