Bilderna är hämtade från Projekt Raneke – Arkiv Europas Medeltidsvapen, som beskrivs närmare här hos Svenska Heraldiska Föreningen. Fil. dr Jan Raneke, som gjorde ett kartotek över ett stort antal medeltida vapen, var 1961-83 styrelseledamot i Societas Heraldica Scandinavica. Han blev hedersmedlem år 1999.

Vapnen ovan är ett urval nordiska och baltiska vapen. De visar hur olika djur, delar av djur, och andra föremål, kan bli till bra heraldiska vapen. I några fall är det fråga om geometriska figurer, s.k. häroldsbilder, där skölden delas in i fält med hjälp av linjer.

Rad 1: Kirt, Bogense-släkten, Drage, Pors, Rönnow, Björn Svendsens släkt, Stygge.

Rad 2: Munk, Glug (?), Brun, Hase, Friis, Gyldenstierne/Gyllenstierna.

Rad 3: Essen, Ged, Skalder, Tyska Orden, Aderkas, Taube, Funck.