Medlemsavgift 2019
april 10, 2019
Kongress i Madrid 2020
juni 19, 2019

Heraldiska Ex Libris från Norden presenteras i ny bok

In English below.

I anledningen av Societas Heraldica Scandinavicas 60-års-jubileum år 2019 har sällskapet som nr. sju i skriftserien Heraldiske Studier givit ut boken Nordiske Heraldiske Exlibris, redigerat av sällskapets tidigare ordförande Peter Kurrild-Klitgaard.

Boken innehåller 85 utvalda bokägarmärken, framställda från 1950-talet till 2019, som utmärker sig genom att alla innehålla ett familjevapen eller andra heraldiska element.  Alla 85 är från Danmark, Norge, Sverige eller Finland, och tonvikten har lagts på bokägare och konstnärer med anknytning till SHS.  Bland konstnärerna hittas Ronny Andersen, Arvid Berghman, Christian Blæsbjerg, Frederik Britze, Johannes Britze, Magnus Bäckmark, Bengt Olof Kälde, Gustaf von Numers, Jan Raneke, Vladimir Sagerlund, Sunil Saigal, Aage Wulff och Davor Zovko, samt framträdande konstnärer annorstädes ifrån, bl.a. Zdenko Alexy, Daniel De Bruin, Marco Foppoli, Bruno B. Heim och Gordon Macpherson.

Nordiske Heraldiske Exlibris är på 98 sidor, tryckt i färger och beställs via e-post på order@heraldik.org. Priset är 80 danska kronor för medlemmar och 100 danska kronor för icke medlemmar, porto tillkommer.

In English: The book Nordiske Heraldiske Exlibris has 98 pages, and 85 heraldic book plates produced from the 1950s to 2019 are presented. Order by sending an e-mail message to order@heraldik.org. Allow a few days for a reply. The price is 80 DKK for members and 100 DKK for non-members, plus postage.

Skriv et svar