DHSDansk Heraldisk Selskab (Societas Heraldica Danica) er dannet i 2010 ved en omlægning i af Societas Heraldica Scandinavicas lokalafdeling for København og Omegn (grundlagt 1961). Selskabet er som sådan tilknyttet Societas Heraldica Scandinavica som dettes danske lokalafdeling. Det har dermed rødder i de to tidligere danske foreninger, Dansk Selskab for Heraldik og Sfragistik (grundlagt 1941 som Collegium Heraldicum) og Dansk Heraldisk Samfund af 1946, der i 1959 begge og samtidigt blev opløst til fordel for Societas Heraldica Scandinavica.

Protektor for Dansk Heraldisk Selskab er H.K.H. Prins Joachim.

Dansk Heraldisk Selskab arrangerer hvert år en foredragsrække, udflugter m.v.

Bestyrelse (2018-2020):

 • Niels Arne Dam, underdirektør, ph.d. (formand)
 • Ronny Andersen, kgl. våbenmaler, cand.mag. (1. næstformand & sekretær)
 • Carl-Thomas von Christierson, lektor, cand. mag.&art. (2. næstformand)
 • Hans Trebbien, administrator (kasserer)
 • Nils G. Bartholdy, seniorforsker, cand.phil.
 • Charlotte Hvas Ginnerup, stud.mag.
 • Peder Kristiansen, sognepræst, cand.theol.
 • Peter Kristiansen, museumsinspektør, cand.arch.
 • Peter Kurrild-Klitgaard, professor, ph.d.
 • Bo Møller, civilingeniør
 • Anton Pihl, produktionsleder

 

Aktiviteter 2018-2019

Foredrag:

Sted: Alle foredrag foregår i Rosenborgs foredragssal, Øster Voldgade 4B – over gården. Indgang via porten Øster Voldgade 4B. Præcist fremmøde, porten låses kl. 19:20. 

Pris: 50 kr. pr. foredrag, der betales kontant.  Lige penge bedes medbragt.  Al­ter­na­tivt kan der betales 150 kr. for fem foredrag (oktober-marts) ved indbetaling til selskabets konto (Danske Bank 1551-3719354025). Dette tilbud gælder kun for medlemmer af SHS.

 

Tirsdag 30. oktober 2018 kl. 19.30

Professor emeritus, dr.phil. & dr.teol. Erik A. Nielsen

BILLED-SPROG, heraldikkens nære slægtning, emblemerne

 

Tirsdag 27. november 2018 kl. 19.30

Vexillolog, produktionsleder Anton Pihl:

Rumæniens samling efter 1. Verdenskrig: Rumænsk og moldovisk heraldik

 

Tirsdag 29. januar 2019 kl. 19.30

Fhv. arkivar, seniorforsker, cand.phil. Nils G. Bartholdy:

Dannebrogskorsets historie

 

Tirsdag 26. februar 2019 kl. 19.30

Arkivar, heraldisk konsulent, cand.mag. Ronny Andersen:

Dannebrogskorset som heraldisk figur

 

Tirsdag 26. marts 2019 kl. 19.30

Lektor emeritus, fil.dr.h.c. Jens Vellev:

Frederik 2.s begravelsestog 1588 og heraldikken