DHSDansk Heraldisk Selskab (Societas Heraldica Danica) er dannet i 2010 ved en omlægning i af Societas Heraldica Scandinavicas lokalafdeling for København og Omegn (grundlagt 1961). Selskabet er som sådan tilknyttet Societas Heraldica Scandinavica som dettes danske lokalafdeling. Det har dermed rødder i de to tidligere danske foreninger, Dansk Selskab for Heraldik og Sfragistik (grundlagt 1941 som Collegium Heraldicum) og Dansk Heraldisk Samfund af 1946, der i 1959 begge og samtidigt blev opløst til fordel for Societas Heraldica Scandinavica.

Protektor for Dansk Heraldisk Selskab er H.K.H. Prins Joachim.

Dansk Heraldisk Selskab arrangerer hvert år en foredragsrække, udflugter m.v.

Bestyrelse (2016-2018):

  • Peter Kurrild-Klitgaard, professor, ph.d. (formand)
  • Niels Arne Dam, underdirektør, ph.d. (1. næstformand & kasserer)
  • Ronny Andersen, kgl. våbenmaler, cand.mag. (2. næstformand & sekretær)
  • Nils G. Bartholdy, seniorforsker, cand.phil.
  • Carl-Thomas von Christierson, lektor, cand. mag.&art.
  • Peder Kristiansen, sognepræst, cand.theol.
  • Peter Kristiansen, museumsinspektør, cand.arch.
  • Bo Møller, civilingeniør
  • Hans Trebbien, administrator

 

Aktiviteter 2017-2018

Foredrag:

Sted: Alle foredrag foregår i Rosenborgs foredragssal, Øster Voldgade 4B – over gården. Indgang via porten Øster Voldgade 4B. Præcist fremmøde, porten låses kl. 19:20. 

Pris: 50 kr. pr. foredrag, der betales kontant.  Lige penge bedes medbragt.  Al­ter­na­tivt kan der betales 150 kr. for fem foredrag (oktober-marts) ved indbetaling til selskabets konto (Danske Bank 1551-3719354025). Dette tilbud gælder kun for medlemmer af SHS.

 

TO JUBILÆER ● FINLAND 100 ÅR ● REFORMATIONEN 500 ÅR

Tirsdag 31. oktober 2017 kl. 19.30

Fhv. arkivar, seniorforsker, cand.phil. Nils G. Bartholdy:

Finlands nationalsymboler. Våben, flag, nationalsang

 

Tirsdag 28. november 2017 kl. 19.30

Sognepræst, cand.theol. Peder Kristiansen:

Reformatorernes og reformationens symboler

 

Tirsdag 30. januar 2018 kl. 19.30

Lektor, cand.mag. & art. Carl-Thomas von Christierson:

Finske Storkorsriddere af Dannebrogordenen

 

Tirsdag 27. februar 2018 kl. 19.30

Museumsinspektør, cand.arch. Peter Kristiansen:

Anvendt heraldik i reformationstidens Danmark

 

Tirsdag 20. marts 2018 kl. 19.30

Arkivar, heraldisk konsulent, cand.mag. Ronny Andersen:

Finske præsidenters Elefantriddervåbener

 

Tirsdag 29. maj 2018 kl. 19.30

Generalforsamling

Mini-foredrag ved Ronny Andersen:

Udpluk fra de kongelige ordeners våbenbøger