Der har været heraldiske foreninger i Danmark i næsten 250 år.

Den første af arten, Det Kongelige Danske Genealogiske og Heraldiske Selskab, blev stiftet i 1777 og fik kongelig stadfæstelse året efter. I 1810 var selskabet imidlertid ved at svinde hen og blev derfor fusioneret med Det Kongelige Danske Selskab til Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog.

Danmark var således i mere end 100 år uden en forening med et egentligt heraldisk sigte, indtil en kreds af heraldikere i 1941 dannede det eksklusive Collegium Heraldicum. Dette fik i 1943 navneforandring til Det Danske Selskab for Heraldik og Sfragistik (Societas Heraldica Danica), men efter 2. verdenskrig dannede en række medlemmer det konkurrerende Dansk Heraldisk Samfund af 1946. I 1959 blev disse to foreninger opløst til fordel for en ny forening, der kunne udstrække aktiviteterne og medlemskredsen udstrakt til at dække hele Norden, i form af det nuværende skandinaviske heraldiske selskab, Societas Heraldica Scandinavica.

I de næste godt 50 år blev de heraldiske aktiviteter i Øst-Danmark varetaget af en lokalafdeling “for København og Omegn”. Disse aktiviteter, som i en årrække var organiserede af Nils G. Bartholdy, Allan Tønnesen og Steen U. Zangenberg, er siden skabelsen af Dansk Heraldisk Selskab i 2010 fortsat af dette.  Aktiviteterne omfatter hvert år en heraldisk foredragsrække og som regel en eller flere udflugter.

DGHSDSHSDHS oldSHS sigill