Program hösten 2019 – våren 2020

Heraldisk lunch återupptas fredag 6 september 2019 på Gamla franska, Saluhallen, Mårtenstorget 1, Lund, kl. 11.30. Därefter samma tid och plats första fredagen i månaden.

Seminarierna nedan hålls på Juridicum, Lilla Gråbrödersgatan 4-6, Lund.

ONSDAG 25 september 2019 kl. 18.15 / XXXIX:

Henric Åsklund: En översikt över olika former för vapenregistrering i Norden

MÅNDAG 21 oktober 2019 kl. 18.15 / XL:

Martin Sunnqvist: Skandinavisk Vapenrullas uppkomst och utveckling samt dess koppling till Societas Heraldica Scandinavica

TORSDAG 21 november 2019 kl. 18.15 / XLI:

Martin Sunnqvist: Framtagandet av Malmö stads vapenflagga, och annan heraldisk konst i Malmö stadsarkiv

Någon gång under vecka 51: julbord / XLII:

Vi återkommer med detaljer om dag, tid och plats

Ronny Andersen: Fake news og honnette ambitioner i Griffenfelds våbenføring

MÅNDAG den 13 januari 2020 kl. 18.15 / XLIII:

Martin Sunnqvist: Utvecklingen av de svenska rangkronorna. Hur grevarna tog hertigkronan och friherrarna grevekronan

Nedanstående dagar är preliminära.

TISDAG den 11 februari 2020 kl. 18.15 / XLIV:

ämne ännu ej fastställt

MÅNDAG den 9 mars 2020 kl. 18.15 / XLV:

ämne ännu ej fastställt

Någon gång under våren 2020: Utflykt till Krapperup och Brunnby, samarrangemang med Dansk Heraldisk Selskab

MÅNDAG den 6 april 2020 kl. 18.15 / XLVI:

ämne ännu ej fastställt

MÅNDAG den 4 maj 2020 kl. 18.15 / XLVII:

ämne ännu ej fastställt

ONSDAG den 10 juni 2020 kl. 18.15 / XLVIII:

International Heraldry Day

ämne ännu ej fastställt

Societas Heraldica Lundensis

Den 5 maj 2007 inrättades Societas Heraldica Lundensis som en lokalavdelning för Lund med omnejd. Dagen därpå godkändes lokalavdelningen av styrelsen för Societas Heraldica Scandinavica. Stadgar antogs år 2013. Ansvariga är:

  • Martin Sunnqvist, ordförande
  • Henric Åsklund, kassör
  • Claus K. Berntsen, sekreterare
  • Kim Dohm-Hansen, ledamot

Verksamheten består för närvarande främst av tre delar:

  • Arrangemang av utflykter och möten av heraldiskt intresse, normalt en heraldisk lunch och ett seminarium per månad under terminstid.
  • Bidrag till arbetet med ordnandet och bevarandet av Jan Ranekes heraldiska kvarlåtenskap. Kontaktperson för Projekt Jan Raneke är Henric Åsklund.
  • Presentation av den skånska häradsheraldiken på en separat hemsida, se här. Sidan är under uppbyggnad. Kontaktperson för detta projekt är Martin Sunnqvist.
  • Framtagande av nya fanor för Lunds universitets nationer (slutfört under år 2018). Kontaktperson för detta projekt är Claus K. Berntsen.