Societas Heraldica Lundensis

Den 5 maj 2007 inrättades Societas Heraldica Lundensis som en lokalavdelning för Lund med omnejd. Dagen därpå godkändes lokalavdelningen av styrelsen för Societas Heraldica Scandinavica. Stadgar antogs år 2013. Ansvariga är:

  • Martin Sunnqvist, ordförande
  • Henric Åsklund, kassör
  • Claus K. Berntsen, sekreterare
  • Elsa Trolle Önnerfors, ledamot
  • Kim Dohm-Hansen, ledamot

Verksamheten består för närvarande främst av tre delar:

  • Arrangemang av utflykter och möten av heraldiskt intresse, se högerspalten för aktuellt program.
  • Bidrag till arbetet med ordnandet och bevarandet av Jan Ranekes heraldiska kvarlåtenskap. Kontaktperson för Projekt Jan Raneke är Henric Åsklund.
  • Presentation av den skånska häradsheraldiken på en separat hemsida, se här. Sidan är under uppbyggnad. Kontaktperson för detta projekt är Martin Sunnqvist.
  • Framtagande av nya fanor för Lunds universitets nationer. Kontaktperson för detta projekt är Claus K. Berntsen.

SHL

Heraldisk lunch

Heraldisk lunch på Grand hotel i Lund hålls kl. 11.30 – ca 13.00 första helgfria fredagen i varje månad, under våren 2018: den 5 januari, den 2 februari, den 2 mars, den 6 april, den 4 maj och den 1 juni.

Seminarier

Trelleborgs kommuns vapen. Bildkälla: Riksarkivet (licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk. Erkännande: Vladimir Sagerlund / Riksarkivet Sverige).

Juridicum, Lilla Gråbrödersgatan 4, Lund. Eftersits på Grand Hotel.

Onsdagen den 27 september 2017 kl. 18-20

Sol och måne som symbol i nordiska stadsvapen / Martin Sunnqvist

Onsdagen den 25 oktober 2017 kl. 18-20

Textseminarium: Moderna biskopsvapen i Svenska kyrkan / Claus K. Berntsen

Texten kommer att finnas tillgänglig före seminariet.

Onsdagen den 22 november 2017 kl. 18-20

Finska storkorsriddares av Dannebrogsorden vapen / Carl-Thomas von Christierson

På detta sätt uppmärksammar vi Finlands 100-årsjubileum som självständig stat.

Onsdagen den 20 december 2017 kl. 18-20

Skånska häradssigill och häradsvapen – dokumentation på ny hemsida / Martin Sunnqvist

Onsdagen den 17 januari 2018 kl. 18-20

Delrapport, bokprojekt: Heraldik i kommunala insignier / Lars Trägen

Onsdagen den 14 mars 2018 kl. 18-20

Vapen och flaggor i danska landskap? / Anton Pihl

Fredagen den 20 april 2018, eftermiddagen, exakt tid meddelas senare

Lunds nationers fanor

Söndagen den 10 juni 2018 kl. 16-

International Heraldry Day.

Det von der Wetteringska vapnet / Martin Trägen