Delta i nordisk heraldisk konferens!
april 6, 2019
Heraldiska Ex Libris från Norden presenteras i ny bok
juni 1, 2019

Medlemsavgift 2019

Med Heraldisk Tidsskrift mars 2019 skulle följa en påminnelse till de medlemmar som ännu inte har betalat medlemsavgiften. På grund av ett misstag har alla medlemmar fått en sådan påminnelse. Medlemmar som redan har betalat avgiften kan bortse från påminnelsen. SHS beklagar misstaget.

Skriv et svar