New book 2019: Nordic heraldic bookplates
oktober 4, 2019

Oktober-HT

HT 120 som skulle ha utkommit i oktober är tyvärr något försenad. Den kommer att skickas till medlemmarna under november månad. Här finns innehållsförteckningen:

Steen Clemmensen Lighed eller ej – syv mand og kludder ….. 673

Nils G. Bartholdy Heraldisk Selskab 1959–1969 ….. 689

Martin Sunnqvist Skandinavisk Vapenrullas uppkomst och utveckling ….. 694

Kaare Seeberg Sidselrud Bidrag til Heraldisk Tidsskrifts historie ….. 707

Ronny Andersen De nordiske heraldiske konferencer ….. 711

Heraldisk litteratur siden sidst ….. 716

Erla Bergendahl Hohler 1937–2019 ….. 726

Leif Påhlsson 1935–2019 ….. 728

Därtill medföljer register för band 12, som avslutas med detta häfte.

Nästa häfte, nr 121, utkommer i mars 2020, och innehåller föredragen från den nordiska heraldiska konferensen i Oslo i maj 2019.

Skriv et svar