Redaktion för Heraldisk Tidsskrift

Redaktør

Seniorrådgiver, cand.mag. Kaare Seeberg Sidselrud, aih, sidselrud@heraldik.org

Redaktion

Heraldisk konsulent, seniorforsker, cand.phil. Nils G. Bartholdy, AIH
Heraldisk rådgivare, fil.mag. Wilhelm Brummer, aih
Rådman, jur.dr. Martin Sunnqvist, Lunds universitet

Redaktionsråd

Principal Records Specialist, D.Phil (oxon.) Adrian Ailes, AIH, FSA, FRHistS, The National Archives, UK
Amanuens, ordensintendent, fil.kand. Tom C. Bergroth, AIH, Åbo Landskapsmuseum, Finland og Kungl. Maj:ts Orden, Sverige
Associate Professor, Ph.D. D’Arcy J. D. Boulton, AIH, Medieval Institute, University of Notre Dame, USA
Historiker, forfatter, cand.philol. Terje Bratberg, Norge
Universitetslektor, docent, jur.dr., fil.kand. Eric Bylander, Uppsala universitet, Sverige
Ph.D. Clive Cheesman, Richmond Herald, College of Arms, England
Cand.scient. Steen Clemmensen, AIH, Danmark
Fil.dr. Inga von Corswant-Naumburg, Sverige
Førsteamanuensis, dr.polit. Jan Oskar Engene, Universitetet i Bergen, Norge
Fil.dr.h.c. Vigdís Finnbogadóttir, Islands forhenværende Præsident, Island
Professor em., dr.philos. Erla Bergendahl Hohler, FSA, Universitetet i Oslo, Norge
Cand.mag. Poul greve Holstein, Danmark
Tandlæge, cand.odont. Per Hougaard, Danmark
Gymnasiumlærer Guðny Jónasdóttir, B.A., Island
Statsheraldiker, kammarherre, fil.dr. Henrik Klackenberg, AIH, Riksarkivet, Sverige
Museumsinspektør, cand.arch. Peter Kristiansen, Rosenborg Slot, Danmark
Professor, Ph.D. Peter Kurrild-Klitgaard, AIH, FRHistS, Københavns Universitet, Danmark
Ph.D. Antti Matikkala, aih, FSA, FRHistS, Helsingfors universitet, Finland
Dr. Torgeir Melsæter, Universiteit Antwerpen, Belgien
Førstebibliotekar, cand.real. Harald Nissen, NTNU, Gunnerusbiblioteket, Norge
Kgl. ordenshistoriograf, f.d. riddarhusgenealog, fil.kand. Per Nordenvall, AIH, Riddarhuset, Sverige
Elizabeth Roads, MVO, AIH, Lyon Clerk & Snawdoun Herald, Court of the Lord Lyon, Skotland
Professor, dr.phil., Georg Scheibelreiter, AIH, Institut für Österreichische Geschichtsforschung, Østrig
Fil.dr. Leif Tengström, aih, Finland