Våbenrulle over medlemmer af SHS

I alle de nordiske lande har man ret til at antage et våben uden at spørge en myndighed om lov. Det er dog ikke tilladt at antage en anden persons eller organisations våben eller antage et våben, der indeholder væsenlige elementer af stats- eller kongevåbenerne. Man må heller ikke bruge adelige rangtegn hvis man ikke har ret til dem.

Mange af SHS' medlemmer har selv fået tegnet og antaget et slægtsvåben. Andre har ført slægtens våben gennem generationer.

Alle medlemmer af SHS har mulighed for at få deres våben optaget på våbenrullen på SHS hjemmeside. Kontakte webredaktøren for mer information.

Denne våbenrulle er baseret på informationer og våbener indsendt af medlemmerne. Societas Heraldica Scandinavica påtager sig intet ansvar for de opgivne informationer, og heller ikke om våbenerne er heraldisk korrekte.

Ønsker man at få sit våben heraldisk undersøgt og efterfølgende publiceret, kan man tage kontakt til Skandinavisk Vapenrulla der udgives af Societas Heraldica Scandinavica. I Sverige kan våben registreres i Svenskt Vapenregister der administreres af Svenska Heraldiska Föreningen og i Finland kan våben registeres i et våbenregister der administreres af Heraldiska Sällskapet i Finland.

Lejlighedsvis kan man i Danmark støde på formuleringen: ”Optaget i Heraldisk Selskabs våbenrulle som nr ... ”. Dermed henvises der ikke til det nuværende Heraldisk Selskab og denne våbenrulle, men til Det Danske Selskab for Heraldik og Sfragistik, der opløstes i 1959, og materiale indsamlet af dette selskab. Materialet er publiceret i følgende værk: Reitzel, Poul: Vaabenførende Slægter i Danmark I-III. København: Heraldisk Forlag 1946-1959.

Ahlqwist

Ahlqwist

Andersen

Andersen

Bartholdy

Bartholdy

Bergroth

Bergroth

Berlin

Berlin

Berntsen

Berntsen

Breitholtz

Breitholtz

Bäckmark

Magnus Bäckmark

Cappelen

Cappelen

von Christierson

von Christierson

de Clare

de_clare

Clemmensen

Clemmensen

Dam

Dam

Dam

Dam

Flensmarck

Flensmarck

Hartov

Steen Hartov

Hedberg

Hedberg

Hegge

Hegge

Holstein

greve Holstein

Kurrild-Klitgaard

Kurrild-Klitgaard

Leino

Leino

Lem

Lem

Møller

Møller

Nevéus

Nevéus

Pauli

Pauli

Rosenberger

Rosenberger

Saigal

Saigal

Sidselrud

Sidselrud

Skydstofte

Skydstofte

Sunnqvist

Sunnqvist

Svane

Svane

Swedenhammar

Swedenhammar

Sørgård

Sørgård

Tønnesen

Tønnesen

Vadholm

Vadholm

Wasling

Wasling

Wassmann

Wassmann

Wielandt

Wielandt

Wilke

Wilke

Wind

Wind

Zovko

Zovko

Zuschke

Zuschke

Åsklund

Åsklund