Magnus Bäckmark

Sköld: I grönt fält två av vågskuror bildade bjälkar av silver.

Grönt hjälmtäcke fodrat med silver.

Hjälmtecken: En uppskjutande harneskklädd arm av silver svingande en störtad grön stubbe.

Vapnet är tecknat av vapenbäraren själv.