Bergroth

Tom Bergroth

Sköld: I guld en med rötterna uppryckt svart tallstubbe svävande över ett rött treberg.

Rött hjälmtäcke fodrat med guld.

Hjälmtecken: Två örnvingar, dexter röd och sinister svart, vardera belagd med ett johanniterkors av silver omgivande ett rött, guldkantat frimurarekors.

Publicerat: Skandinavisk vapenrulla, nr 335/1986.

Vapnet är antaget år 1975 av forskaren Tom C. Bergroth, Åbo i Finland.

Vapnet är komponerat av Gunnar Clément, men visas här i en teckning av Aage Wulff.