Berlin

Jens Christian Berlin

Sköld: Genom ett inböjt mantelsnitt delad i svart, vari två stjärnor av silver, och guld, vari en svart björn med röd beväring.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En stjärna av silver mellan två med påfågelsfjädrar besatta vesselhorn, dexter delat i guld och svart och sinister delat i svart och guld, besatta med påfågelfjädrar.

Registrerat: Svenskt vapenregister, nr SV-114.

Valspråk: Nulla musica in vacuo.

Bilden är utförd i stil efter Zürcher Wappenrolle.