Breitholtz

Carl Anders Breitholtz

Sköld: I fält, delat i blått och rött, en grön lind, överlagd med en enhörning av silver.

På hjälmen ett rött och blått hjälmtäcke fodrat med silver och med en adlig krona (av guld) på en hjälmbindel av silver, blått, silver och rött.

Hjälmprydnad: en uppstigande enhörning av silver mellan sex fanor, dexter röd, av silver och blå samt sinister blå, av silver och röd.

(Blasonering på nutida svenska efter Frithiof Dahlby Den svenska adelns vapenbok, med vapenritningar av Jan Raneke, 1967.)

Vapenbeskrivning enligt adelsbrev för Claes Breitholtz av den 22 maj 1650:

En fördeelt Sköldh, den öfre deelen blå, och den nidre rödh, deruthi står een Enhorn aff hwijt färga, widh een grön lindh; Åfwen opå Skölden een öpen Tornerehjelm, Täcket och Crantzen medh blådt, rött och hwitt, fördeelte och bekrönta; där ofwan opå Een halft upräckt Eenhorn emellan sex fahner af blå, röde och hwite färgor; Alldeles som det medh sine Egentlige färgor här hoos afmåhlat och representerat står.

Ätten Breitholtz fick svenskt adelskap genom drottning Christinas adelsbrev av den 22 maj 1650 för sedermera generalmajoren Claes Breitholtz (1620-1706), som introducerades på Sveriges Riddarhus den 26 oktober 1650 (nr 484). Ätten uppflyttades den 3 november 1778 i den då återinrättade andra klassen, riddareklassen.

Claes var son av adelsmannen Evert II Bretholt/Eberhard Breitholtz, ryttare i den svenska armén i Livland, som 1630 fick godset Rogatino i Ingermanland i donation under frälse av kung Gustaf II Adolf och som begrovs i S:t Olaikyrkan i Reval 1646.

Ätten Breitholtz, vars namn tidigast skrevs Breetholt, Bretholt etc, har sina rötter i 1200-talets Visby. Tidigaste urkund är en gravsten från 1313 i Mariakyrkan (nu Visby domkyrka) över en Hermannus B. På 1400-talet förgrenade sig släkten till Reval, Stockholm och Lübeck. Den nu levande ätten härstammar från Revalgrenen, vars tidigast kände stamfader Marquard II Breetholt (född omkr. 1400, † 1476), var köpman i Tyska Hansan och borgmästare i Reval, dit han inkom 1421. Dennes son i femte led var den ovan nämnda Claes Breitholtz.

Bilden är hämtad från adelsbrevet av den 22 maj 1650.