Cappelen

Hans Cappelen

Skjold: Delt av blått og rödt. I förste felt en pelikan som med sitt blod mater ungene i redet, alt av sölv. I annet felt tre roser med blader og sammenvokste stilker, alt av gull.

Fra hjelmen et blått hjelmklede foret med gull, og med vulst av blått og gull.

Hjelmtegn: En naturfarget Fortuna som holder et blått seil og står på en blå kule, mellom to blå vesselhorn som hvert har en gull bjelke.

Publisert: Norske slektsvåpen (1969); Skandinavisk vapenrulla, nr 74/1965; Vaabenførende Slægter i Danmark; Norske Slægter (1912).

Våpenet brukt fra ca 1683 av sønnene til Johan von Cappelen (død 1688) fra Wildeshausen, Tyskland, som i 1653 innvandret til Norge. Våpenet brukes med noen variasjoner i tinkturer og bifigurer, av innvandrerens etterkommere med slektsnavn Cappelen.

Tegning av Jan Raneke.