Clemmensen

Steen Clemmensen

Skjold: Delt i sølv og blåt, herover et omvendt anker i modsat farve.

Hjelmtegn: En opvoksende sølv grif holdende en naturligt farvet alruneplante.

Hjelmklæde: Blåt foret med sølv.

Valgsprog: Non timeo sed caveo (Ikke frygtsom, men agtpågivende.)

Våbenet er antaget af Steen Clemmensen (f. 1948), og kan med passende ændring af hjelmtegn benyttes af våbenantagerens bror og begges efterkommere. Våbenet er talende med ankeret som symbol for Skt. Clemens, griffen som finder og beskytter af viden (i antik mytologi guldskatte og det guddommelige) og alrunen som henvisning til våbentagerens interesse for og arbejde med toksikologi.

Våbenet er tegnet af Sunil Saigal.