Dam

Niels Arne Dam & Poul Uffe Dam

Skjold: I guld en gående rød vinget tyr med hovedet set forfra mellem tre bjælkevis stillede seksoddede blå stjerner og en bølget blå skjoldfod.

Hjelmtegn: En rødtbevæbnet sølv stork med et guld bygaks i næbbet.

Motto: Adfecta caelum (Sigt efter himlen).

Våbenet er tegnet af Ronny Andersen.

Våben antaget i oktober 2007 af specialkonsulent i Danmarks Nationalbank, cand.polit. Niels Arne Dam, København, for sig og sin efterslægt i mandslinje. Våbenet kan tillige føres af slægtninge, som fører slægtsnavnet og nedstammer i mandslinje fra våbentagerens oldefar på sværdsiden, højskoleforstander i Børkop Anders Sørensen Dam.

Ud over den talende skjoldfod knytter våbenets symbolik an til såvel den kristne teologi som bondelivet i og nær Mols Bjerge, som udgjorde rammerne for slægtens ældst kendte generationer.

Våbenet er komponeret af våbentageren i samarbejde med kgl. våbenmaler Ronny Andersen.

Idet våbentagerens forældre begge er placeret i rangfølgens klasse III, er våbentageren rangadelig og fører derfor personligt våbenet med den ubetitlede adels hjelm og rangkrone som fastlagt i Christian V's forordning af 11. februar 1679 og reglement i memorialerne af 25. april 1693.

Slægtens fædrene ophav kan føres tilbage til Søren Juul (ca. 1693-1773), som havde en gård i fæste i Grønfeld, Agri Sogn, i Mols Herred. Dennes sønnesøn, Thomas Sørensen Juul (1762-1848), flyttede ca. 1794 til Feldballe Sogn, Djurs Sdr. Herred, hvor han giftede sig med Karen Sørensdatter Dam og overtog Dam-gården efter sin hustrus far, Søren Ni-elsen Dam. Thomas Sørensen begyndte hurtigt at bruge sin kones slægtsnavn, Dam, frem for sit eget, Juul. Hans anden søn, Søren Thomassen Dam (1795-1851), flyttede ca. 1830 til Agri Sogn, hvor han giftede sig og overtog sin afdøde svigerfars gård i Strandkær. Søren Thomassen Dam er stamfader til det, som i slægtens annaler kaldes Strandkær-slægten Dam, hvortil ovennævnte Anders Sørensen Dam (1880-1972) og dermed våbentageren hører.