Hegge

Lasse Hegge

Skjold: Delt ved et innbøyd sparresnitt i gull hvori to avrevne sorte gaupehoder med rød bevæpning og tunge og rødt, hvori et utbøyd og tilspisset gull kors.

Hjelmtegn: En oppkommende harniskkledd sølv arm holdende en oppkommende, pelvis stilt sort øks.

Hjelmklede: Rødt foret gull.

Valgspråk: Mot, rettferdighet, visdom.

Våpenet er antatt 16. oktober 2013 av Lasse Hegge, Stiklestad i Norge. Rett til å føre våpenet uendret har alle agnatiske så vel som kognatiske etterkommere av Lasse Hegge og Ingrid Hegge. Etterkommere av Olav Hegge (1912–1980) kan også etter tillatelse fra slektens hovedmann føre våpenet. Våpenet er inspirert av Olavsantemensale fra 1300-tallet som viser Kong Olav «Den Helliges» drømmer og bønner før han falt på Stiklestad, samt hans død og helgenkåring. Gaupe, det karakteristiske rovdyret for området er også en viktig del av våpenet og viser til våpenantagerens profesjon.

Tegning av Ronny Andersen.