Pauli

Joakim Pauli

Blasonering: ... en sköld, snedt delad i ika delar från vänster nedre till högra öfre hörnet och den nedre hälften åter delad från högra nedre till vänstra öfre delen sålunda, att det understa af dessa fält är hvitt (silver) , det öfre till höger rödt och den andra öfre vänstra hälften helt gul eller guldfärgad., däri synes framåt riktadt, färdigt till rof, ett svart lejon med bakåt krökt svans, öppet gap och röd utsträckt tunga; på skölden en tornerhjälm med till vänster svart och gult, till höger rödt och hvitt hjämtäcke, ofvanpå denna en virad wulst i samma färger, med flygande band, därur två örnvingar med framåt vända ryggar uppgå, hvilka vingar i midten äro delade på tvären, öfre delen gul eller guldfärgad, nedre delen hvit eller silfverfärgad och i mitten ah hvarje en röd kil, som går till midten af varje vinge ifrån vingarnas rygg på följande sätt förändrat, beprydt och förbättrat: nämligen istället för den slutna hjälmen en fri och öppen adlig tornerhjälm, som i likhet med lejonet prydes med en gyllene kunglig krona; där ofvanpå, istället för det förutvarande , två utbredda örnvingar, hvilkas ryggar vända sig inåt, och hvar och en af dessa, på längden från ofvan till nedan, delade i två lika delar, så att den bakre (vänstra) är utåt röd, inåt silfverfärgad och den främre (högra) inåt guldfärgad, utåt svart; däremellan ett krönt svart lejon utan bakfötter med bakåt krökt svans, framsträcka ramar och röd utsträckt tunga ...

Adliga ätten Pauli, A96, har sitt ursprung i Kärnten, Österrike. Vapnet lär ha blivit förlänat av hertig Karl von Steiermark 1582 och enligt Pantz (der Adler, 1923) kan det vara inspirerat av greven von Görz vapen. Det har även spekulerats om inspirationen kan ha varit från Kärntens vapen. Ätten upphöjdes i Tysk-romerskt riksadelsstånd 21/6 1598 för sina insatser i kriget mot osmanerna. Kejsar Rudolf II av Habsburg har undertecknat sköldebrevet där det förbättrade vapnet är infört.

1608 utvandrade Zacharias Paul med minst 3 bröder till Sverige och tog värvning. Han avancerade snart och blev slutligen överste vid Sörmland regemente. 1625 naturaliserades han och introducerades 1626 som A64. Han dog i pesten 1630.

Sköldebrevet var kvar i Kärnten och kom i ätten von Canals ägo. Där upptäcktes det av en ättemedlem 1889 vid en middag hemma hos professor von Canal i Düsseldorf. Sköldebrevet fördes till Sverige för att förvaras av ättens huvudman.

Skölden i Riddarhuset är av okänd anledning målad med silverbalkar mellan fälten, dessutom är örnvingarnas tinkturer omkastade. Det är en av de äldsta sköldarna i Riddarhuset och antagligen målad runt 1650, dock före 1654. Även i Keysers vapenbok har ättens vapen silverbalkar. I mitten av 1700-talet började även ättemedlemmar använda vapen med silverbalkar, det finns inga daterade sigill med silverbalk före 1740-50. Efter 1750 användes därför två olika varianter på vapnet. 1890 skrev C.A Klingspor i sin vapenbok att även om ättens vapen var med silverbalk så tyckte han att det borde vara svart balk som i de grevliga och friherrliga ätterna Klingspors vapen. De ätterna är befryndade med Pauli och deras vapen är inspirerat av det pauliska vapnet. Efter 1890 började således ättemedlemmar att använda även vapen med svarta balkar och vapnet i adelskalendern har därför varit med svarta balkar fram till och med 2004 års utgåva.

Då sköldebrevet deponerades i Riddarhuset 2006 diskuterades de olika versionerna av vapnet och i 2007 års upplaga av Svenska adelskalendern är vapnet omritat, de svarta balkarna är borttagna så att vapnet i adelskalendern följer blasoneringen i sköldebrevet.