Kaare Seeberg Sidselrud

Skjold: I blått felt, et opprykket løvtre av sølv fulgt av to naturlige liljer med stilk og blad av gull.

Blått hjelmklede foret med sølv og vulst i blått og sølv.

Hjelmtegn: En gull hjelmkrone med en oppskytende væpnet arm av sølv holdende en gull stilk med tre naturlige liljer i gull.

Valspråk: Jus facere - Nil timere (Gjør rett - frykt intet).

Publisert: Skandinavisk vapenrulla, nr 634/2003.

Våpnet er antatt i 1998 av Kaare Seeberg Sidselrud. Rett til å føre våpenet uendret har, efter tillatelse av slektens hovedman, alle agnatiske og kognatiske efterkommere efter Ole Michael Sidselrud (1827-1884). Våpenet er kjent fra segl benyttet av Ole Michelsen Sidselrud (1738-1807) 1776 i brev til Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab i Trondheim.

Våpenet er tegnet av Ronny Andersen.