Sørgård

Odd Andreas Sørgård

Skjold: I gull en spiss skjoldfot i rødt, gjennom delingen en vertikal streng i motsatte tinkturer.

Hjelmtegn: Et oppvoksende gull hanehode med rød kam, nebb og hakelapper.

Hjelmklede rødt foret med gull.

Publisert: Skandinavisk vapenrulla, nr 659/2004

Våpenet er antatt i 2002 av Odd Andreas Sørgård, Vefsn i Norge. Rett til å føre våpenet har alle agnatiske, så vel som kognatiske og adopterte, etterkommere av Andreas Johannes Abelsen Sørgård (1851-1928). Våpenet ble komponert i 2002, og det er inspirert av et bumerke fra 1742 etter Arne Person, Øvre Hundåla (Sørgården) i daværende Vefsn fjerding. Grunnformen i dette merket, en stolpe og en sparre føyd sammen på midten, danner grunnlaget for våpenet. Det oppvoksende hanehodet som hjelmtegn viser til Vefsn kommune, som i sitt våpen fører "i svart en sølv hane med rød bevæpning". Tinkturene viser i tillegg til Vefsn (rødt), også til Nordland fylke (gull), som i sitt våpen fører "i gull en svart båt".

Våpenet er tegnet av Niels Garmann-Johnsen.