Swedenhammar

Rolf D Swedenhammar

Sköld: Två gånger ginstyckad i rött, guld, vari tre stolpvis ställda blå hammare, och blått.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett rött armborst med svart båge och sträng samt med en pil av guld mellan två oxhorn av guld.

Valspråk: Honor Fides Animus (Heder, Tro, Vilja).

Publicering och registrering: Skandinavisk Vapenrulla (SVR), nr 173/1974; Svenskt vapenregister, nr SV-37 (ansökan 2007:49); Collegium Heraldicum Russie (CHR) den 3 april 2008; Svenskt vapenregister, (ansökan 2010:27); samt SVR nr 710/2011

Vapnet är talande och anspelar på släktnamnet.

Hjälmprydnadens armborst, hämtat från Smålands landskapsvapen, samt sköldens tinkturer av rött och guld, Smålands och Skånes färger, hänsyftar på släktens småländska ursprung och anknytning till Skåne. De två oxhornen tillsammans med armborstet liknar formen av en lyra (äldre typ av stränginstrument avbildat redan på 3000-talet f.Kr.), och alluderar på vapenantagarens musikintresse.

Vapnet antogs för släkten i februari 1966 av Rolf D Swedenhammar, som registrerat ovanstående blasonering vid Collegium Heraldicum Russie i april 2008 för sig och sina efterkommande bärande släktnamnet.

Vapenmålning av Valery P. Yegorov, CHR