Vadholm

Tom S. Vadholm

Skjold: Sort, firedelt av et gull mantuansk kors i hvis midte en sort kule. I hvert felt tre gull kuler (2, 1 mot korsets midte).

Hjelmtegn: To pansrede, bøyde armer delt h.h.v. i gull og sort og i sort og gull, holdende en sort kule hvori et svevende gull mantuansk kors.

Våpenet antatt ca 1960 og kan brukes av alle agnatiske etterkommere av Tom S. Vadholms agnatiske tippoldefar Johannes Magnussen Vadholmen og særlig familiemedlemmer med navnet Vadholm.

Johannes kom fra plassen Vadholmen under Hvaler prestegård i Østfold. En ”vadholme” kan minne om det som på sjøkart kalles ”båe i vannflaten” og gjengis som et kors med en prikk i hvert hjørne. Fra Hvaler eldgamle kirke (fra 1000-tallet) er i Oldsakssamlingen i Oslo bevart et gotisk beslag av forgylt bronse hvis hovedmotiv er et mantuansk kors med hull i midten. Hullet danner den sorte kulen i midten mens prikkene i karttegnet er utvidet til tre kuler i hvert hjørne slik at man får til sammen 13 kuler. Sjøkarttegn og kuler viser også til svært mange sjømenn og artillerioffiserer, tallet 13 til at dette tall forekommer svært ofte i slekten og tinkturene sort og gull til tinkturene i Tom S. Vadholms farfars frimurervåpen (i gull en sort kanon over 6 sorte kuler (3, 2, 1)).

Tegning av Ronny Andersen.