Wassmann

Ole Wassmann

Skjold: Et blåt skjold, hvori der står en i sølvkyrads iklædt kriger, holdende i højre hånd et draget sværd og på venstre arm et guldskjold med en blå vase i.

Hjelmtegn: Fire faner i blåt og sølv.

På hjelmen et hjælmklædet delt mellem guld og sølv og udvendigt blåt.

Blasonering ifølge oprindeligt våbenbrev:

Uti blått Fäldt en Man i hvitt Kyriss, håldandes i sin högra hand ett bart svärd, och på den vänstra Armen en Gull Skiöld, med en blå Vasa uti, åfvan på Skiölden en öpen Tornerhiälm hvaruppå sig präsentera Füra Fanor af blått och hvitt; Krantzen och Löfvärket är af Gull, blå och hvitt iblant hvar andre fördelte Färgor.

Det ældste kendte medlem af slægten Wassmann er Ture Wassmann som er født midt i 15-hundrede tallet. Hans søn Erik Tureson W. f. omk. 1580 d. 1652. Major i den svenske hær og deltog i 30-årskrigen. Han havde 5 sønner, iblandt dem: Ture Erikson W. f. 1638 d. 1697. Major. Han blev, sammen med sin bror Gustaf Frederik W., adlet af kong Carl XI d. 6. feb. 1683. (Sköldebrevsamlingen vol. 8:581, Riddarhuset Stockholm). Ture Erikson Wassmann er Ole Wassmanns Tip-5-Oldefar.

Våbenet er her nyfortolket af Ronny Andersen.