Värmlands Heraldiska Sällskap

Värmlands Heraldiska Sällskap främjar intresset för heraldik och närbesläktade ämnen i Värmland med omnejd.

Värmlands Heraldiska Sällskap (på latin Societas Heraldica Wermlandensis) grundades i december 2017 för att uppmärksamma 450-årsminnet av att Värmlands landskapsvapen fick sin nuvarande form av Erik XIV. Sällskapet är en fristående förening, men också en lokalavdelning till Societas Heraldica Scandinavica (Skandinaviska Heraldiska Sällskapet).

Sällskapet ska främja intresset för och studier av samt sprida kunskap om heraldik och närbesläktade ämnen. Föreningens har sitt säte i Karlstad, men ska ha Värmland, Dalsland och Närke som verksamhetsfält.

Verksamhet

Sällskapet arrangerar medlemsmöten, föreläsningar, stadsvandringar, studiebesök, utflykter och andra sociala sammankomster med heraldiskt tema. Information till medlemmarna skickas regelbundet ut i nyhetsbrevet Örnkoll.

Välkommen som medlem!

Alla som är intresserade av värmländsk heraldik är välkomna i sällskapet. Kontakta ordförande Fredrik Höglund på fredrik@heraldik.se eller telefon 076-1399088. Medlemsavgiften, som är 50 kronor per år, kan swishas till nummer 123 370 37 17 eller sättas in på PlusGiro.

Styrelse

Fredrik Höglund, ordförande
Martin C E Asker, kassör

Facebook-sida

https://www.facebook.com/VarmlandsHeraldiska/