Göteborgs heraldiska sällskap

Den 15 september 2012 bildades Göteborgs Heraldiska Sällskap och antogs samma dag som lokalavdelning i Societas Heraldica Scandinavica.

Verksamheten består för närvarande främst av utflykter och möten av heraldiskt intresse.

Styrelse: Jens Christian Berlin (ordförande), Stefan Bede och Jesper Wasling.

Jens Christian Berlin
Stefan Bede
Stefan Bede
Jesper Wasling