Den 15 september 2012 bildades Göteborgs Heraldiska Sällskap och antogs samma dag som lokalavdelning i Societas Heraldica Scandinavica.

Verksamheten består för närvarande främst av utflykter och möten av heraldiskt intresse.

Styrelse

Jens Christian Berlin

Ordförande


Berndt E. Ahlqwist

Ledamot


Stefan Bede

Ledamot


Joakim Pauli

Ledamot


Jesper Wasling

Ledamot