Hillerød 2007

Programmet

Tema: Vapen för nordiska riddare av Elefantorden, Dannebrogsorden och Serafimerorden

Publicerade föredrag

Leif Ericsson: “Konstnärlig frihet kontra förlagan” i Heraldisk Tidsskrift bd 10 nr 97 marts 2008, s. 303-309.

Konferensrapport

Jan-Eric Olsson: “Fjärde nordiska heraldikkonferensen” i Heraldisk Tidsskrift bd 10 nr 96 oktober 2007, s. 283-285.