Medlemsvapen F-J

Här publiceras vapen för medlemmar i SHS. Det krävs för att ett vapen ska tas in här att det granskats och registrerats i Skandinavisk Vapenrulla. Där finns mer information om vapnet. Även vapen som är förlänade av nordisk statschef eller har annan liknande rättsställning publiceras här. Dessutom kan andra medlemsvapen än de nu nämnda publiceras här efter ansökan till, och beslut av, styrelsen.

Vapen för medlemmar vars efternamn börjar på A-E

Vapen för medlemmar vars efternamn börjar på K-O

Vapen för medlemmar vars efternamn börjar på P-T

Vapen för medlemmar vars efternamn börjar på U-Y

Vapen för medlemmar vars efternamn börjar på Z-Ö

Vapnet redovisas med bild och blasonering samt med hänvisning till registrering eller förläning.

Tor Flensmarck

Sköld: I rött tre guldtrianglar i trepass med motvända sammansmältande spetsar.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmtecken: Två hjorthorn av guld.

Publicerat: Skandinaviska vapenrulla nr 292/1983.

Teckning: Tor Flensmarck.

Jan Kyrre Berg Olsen Friis

Skjold: I sølv en sort sparre mellem foroven to rødbevæbnede sorte ravne og forneden et siddende sort egern holdende et rødt agern.

Hjelmklæde: Dexter sort og sinister rødt, foret med sølv.

Hjelmtegn: En siddende rødbevæbnet sort ravn mellem to vesselhorn, dexter tværdelt af sølv og sort og sinister tværdelt af rødt og sølv, ud af hvert vesselhorns åbning seks naturligt farvede
påfuglefjer.

Valgsprog: Deus pascit corvos (Gud brødføder ravne).

Registreret: Skandinavisk vapenrulla, nr 806/2021.

Tegning: Davor Zovko

Pontus Hedberg

Sköld: I grönt en naturlig sjöhäst inom en bård, allt av silver.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En grön fackla, brinnande med eldslåga av guld, mellan två oxhorn av silver.

Registrerat: Svenskt vapenregister, nr SV-17.

Lasse Hegge

Skjold: Delt ved et innbøyd sparresnitt i gull hvori to avrevne sorte gaupehoder med rød bevæpning og tunge og rødt, hvori et utbøyd og tilspisset gull kors.

Hjelmtegn: En oppkommende harniskkledd sølv arm holdende en oppkommende, pelvis stilt sort øks.

Hjelmklede: Rødt foret gull.

Valgspråk: Mot, rettferdighet, visdom.

Registreret: Skandinavisk Vapenrulla nr 735/2014.

Jørgen Hesselfeldt

Skjold: I sølv en sort spidsrude belagt med en guld hasselnøddeklase med tre nødder.

Hjelmtegn: En opstigende drage, holdende en hasselnøddeklase med tre nødder, alt guld.

Hjelmklede: Sort foret med sølv.

Registreret: Skandinavisk Vapenrulla nr 712/2011.

Tegning: Ronny Andersen.

Poul greve Holstein

Skjold: Kvadreret og belagt med hjerteskjold. Hjerteskjold: delt, dekster felt sølv med øverst en og nederst en halv rød rose, den sidste fast på delingen, sinister felt rødt med en sølv vinge fst på delingen. Hovedskjold: 1. og 4. felt: ved en tindeskure tværdelt i sølv over rødt i form af murværk (von Reventlow); 2. og 3. i sølv en rød rude (von Schwerin).

På hovedskjoldet tre grevelige hjelme hver med en grevelige krone. Hjelmklæderne røde forede med sølv.

Hjelmtegn: Midterhjelm: et sort tyrehoved med røde horn hvert belagt med fem guld bjælker, mellem hornene en sølv vinge. Dekster hjelm: to vesselhorn, dekster sølv, sinister rødt (von Rantzau), gennem en guld krone, og under kronen og mellem hornene et rundt, blåt skjold med guld rand og guld bukkel (von Reventlow). Sinister hjelm: tre strudsfjer, sølv, rød, sølv, hver belagt med en rude af modsat tinktur (von Schwerin).

Skjoldholdere: To naturligfarvede vildmænd med køller stående på et postament.

Registreret: Skandinavisk Vapenrulla nr 344/1986.

Tegning: Jan Raneke.