Medlemsvapen F-J

Här publiceras vapen för medlemmar i SHS. Det krävs för att ett vapen ska tas in här att det granskats och registrerats i Skandinavisk Vapenrulla. Där finns mer information om vapnet. Även vapen som är förlänade av nordisk statschef eller har annan liknande rättsställning publiceras här.

Vapen för medlemmar vars efternamn börjar på A-E

Vapen för medlemmar vars efternamn börjar på K-O

Vapen för medlemmar vars efternamn börjar på P-T

Vapen för medlemmar vars efternamn börjar på U-Y

Vapen för medlemmar vars efternamn börjar på Z-Ö

Vapnet redovisas med bild och blasonering samt med hänvisning till registrering eller förläning.

Tor Flensmarck

Sköld: I rött tre guldtrianglar i trepass med motvända sammansmältande spetsar.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmtecken: Två hjorthorn av guld.

Publicerat: Skandinaviska vapenrulla nr 292/1983.

Teckning: Tor Flensmarck.

Pontus Hedberg

Sköld: I grönt en naturlig sjöhäst inom en bård, allt av silver.

Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En grön fackla, brinnande med eldslåga av guld, mellan två oxhorn av silver.

Registrerat: Svenskt vapenregister, nr SV-17.

Lasse Hegge

Skjold: Delt ved et innbøyd sparresnitt i gull hvori to avrevne sorte gaupehoder med rød bevæpning og tunge og rødt, hvori et utbøyd og tilspisset gull kors.

Hjelmtegn: En oppkommende harniskkledd sølv arm holdende en oppkommende, pelvis stilt sort øks.

Hjelmklede: Rødt foret gull.

Valgspråk: Mot, rettferdighet, visdom.

Registreret: Skandinavisk Vapenrulla nr 735/2014.

Jørgen Hesselfeldt

Skjold: I sølv en sort spidsrude belagt med en guld hasselnøddeklase med tre nødder.

Hjelmtegn: En opstigende drage, holdende en hasselnøddeklase med tre nødder, alt guld.

Hjelmklede: Sort foret med sølv.

Registreret: Skandinavisk Vapenrulla nr 712/2011.

Tegning: Ronny Andersen.

Poul greve Holstein

Skjold: Kvadreret og belagt med hjerteskjold. Hjerteskjold: delt, dekster felt sølv med øverst en og nederst en halv rød rose, den sidste fast på delingen, sinister felt rødt med en sølv vinge fst på delingen. Hovedskjold: 1. og 4. felt: ved en tindeskure tværdelt i sølv over rødt i form af murværk (von Reventlow); 2. og 3. i sølv en rød rude (von Schwerin).

På hovedskjoldet tre grevelige hjelme hver med en grevelige krone. Hjelmklæderne røde forede med sølv.

Hjelmtegn: Midterhjelm: et sort tyrehoved med røde horn hvert belagt med fem guld bjælker, mellem hornene en sølv vinge. Dekster hjelm: to vesselhorn, dekster sølv, sinister rødt (von Rantzau), gennem en guld krone, og under kronen og mellem hornene et rundt, blåt skjold med guld rand og guld bukkel (von Reventlow). Sinister hjelm: tre strudsfjer, sølv, rød, sølv, hver belagt med en rude af modsat tinktur (von Schwerin).

Skjoldholdere: To naturligfarvede vildmænd med køller stående på et postament.

Registreret: Skandinavisk Vapenrulla nr 344/1986.

Tegning: Jan Raneke.