Värmlands Heraldiska Sällskap

Värmlands Heraldiska Sällskap främjar intresset för heraldik och närbesläktade ämnen i Värmland med omnejd.

Värmlands Heraldiska Sällskap (på latin Societas Heraldica Wermlandensis) grundades i december 2017 för att uppmärksamma 450-årsminnet av att Värmlands landskapsvapen fick sin nuvarande form av Erik XIV. Sällskapet är en fristående förening, men också en lokalavdelning till Societas Heraldica Scandinavica (Skandinaviska Heraldiska Sällskapet).

Sällskapet ska främja intresset för och studier av samt sprida kunskap om heraldik och närbesläktade ämnen. Föreningens har sitt säte i Karlstad, men har Värmland, Dalsland och Närke som verksamhetsfält.

Verksamhet

Sällskapet arrangerar medlemsmöten, föreläsningar, stadsvandringar, studiebesök, utflykter och andra sociala sammankomster med heraldiskt tema. Vi träffas i föreningslokalen på Stinsgatan 10 i Viken i Karlstad första måndagen i mars, juni, september och november. Information till medlemmarna skickas regelbundet ut i nyhetsbrevet Örnkoll.

Aktiviteter 2020

  • 3 mars 17.00 Heraldikkväll, Stinsgatan 10, Karlstad
  • 18 mars 18.00 Föredrag om brandkårsheraldik, brandstationen, Forshaga. Inställt! Flyttas till ett senare tillfälle.
  • 1 juni 17.00 Heraldikkväll, Stinsgatan 10, Karlstad. Flyttat till Zoom, se Facebook för inloggingslänk.
  • 10 juni 12.00 Heraldisk stadsvandring, Stora torget, Karlstad Inställt! Flyttas till ett senare tillfälle.
  • 10 juni 18.00 Heraldisk stadsvandring, Stora torget, Karlstad Inställt! Flyttas till ett senare tillfälle.
  • 7 september 17.00 Heraldikkväll, Stinsgatan 10, Karlstad
  • 2 november 17.00 Heraldikkväll, Stinsgatan 10, Karlstad

Välkommen som medlem!

Alla som är intresserade av värmländsk heraldik är välkomna i sällskapet. Kontakta ordförande Fredrik Höglund på fredrik@heraldik.se eller telefon 076-1399088. Medlemsavgiften, som är 50 kronor per år, kan swishas till nummer  123 1575 901 eller sättas in på PlusGiro 166-9787.

Styrelse

Fredrik Höglund, ordförande
Martin C E Asker, kassör

Facebook-sida

facebook.com/VarmlandsHeraldiska/

Blogg/webbplats

https://VarmlandsHeraldiska.WordPress.com/