Delarna i ett heraldiskt vapen

Ett vapen har flera olika delar. Den viktigaste är skölden. Sedan finns olika typer av hjälmar, olika rangkronor och sköldhållare. Nedan förklaras detta utifrån Sven Tito Achens vapen.

Sven Tito Achens vapen. Tecknat av Ronny Andersen.

Sköld – skjold

Skölden är den primära känneteckensbärande delen av vapnet. Den kan delas in geometriskt i olika fält. Skölden som helhet eller de olika fälten kan vara belagda med olika figurer.

I bilden nedan finns längst till höger på första raden en sköld som är delad i två färgfält, genom en så kallad ginstyckning. Femte skölden på första raden är kluven i rött och guld.

Den första skölden på första raden innehåller en så kallad häroldsbild, en bjälke.

Vanligt är också att föremål av olika slag finns i vapen. I bilden syns bl.a. träd, lejon, hare, ekorre och fåglar av olika slag. Fabeldjuret på första raden är en lindorm.

Exempel på sköldar från Jan Ranekes arkiv.
Rad 1: Kirt, Bogense-släkten, Drage, Pors, Rönnow, Björn Svendsens släkt, Stygge.
Rad 2: Munk, Glug (?), Brun, Hase, Friis, Gyldenstierne/Gyllenstierna.
Rad 3: Essen, Ged, Skalder, Tyska Orden, Aderkas, Taube, Funck.

De s.k. tinkturer som används delas in i metaller och färger.

Metaller: guld och silver.

Färger: blått, rött, svart, grönt, och – mera ovanligt – purpur.

Dessutom finns pälsverk, såsom hermelin och gråverk.

Hjälm – hjelm

Hjälmen anger, särskilt i Sverige och Finland, vilken rang vapnets innehavare har.

Hjälmen kan för adelsmän ersättas av, eller krönas med, en rangkrona. Det finns i Norden olika system för rangkronor. Städer och kommuner som har varit städer använder en murkrona. Biskopar använder en mitra.

Exempel på vapen med danska grevekronor (den grevliga ätten Reventlow från år 1673). Teckning: Ronny Andersen.
Exempel på vapen med dansk greve- resp. adelskrona (Reventlow och Juel). Teckning: Ronny Andersen.
Exempel på vapen med mitra (ärkebiskop Antje Jackelén). Teckning: Ronny Andersen.

På hjälmen finns, om den inte är krönt, vanligen en vulst (hjälmbindel).

Hjälmprydnad – hjelmtegn – hjelmfigur

Hjälmprydnaden är den sekundära känneteckensbärande delen av vapnet. Ibland knyter den an till sköldens innehåll, ibland – som i Sven Tito Achens vapen ovan – är den fristående symbolmässigt.

I Sven Tito Achens vapen finns en trana, som är en symbol för vaksamhet. Om tranan somnar, tappar den stenen på andra foten och vaknar genast.

Hjälmtäcke – hjelmklæde – hjelmklede

Hjälmtäcket utgår från vulsten. Det har en färg på utsidan och är fodrat med en metall. Vanligen används de tinkturer som är dominerande i skölden och hjälmprydnaden.

Grundläggande begrepp på alla de nordiska språken

Sköldens delar

DanskIslenskaNorsk
bokmål
NynorskSuomeksiSvenska
ABOverkantEfri
skjaldar-
brún
Øvre
kant
Øvre
kanten
LakiÖvre
kanten
CDNedre
skjolde-
rand
Neðri
skjaldar-
brún
Nedre
kant
Nedre
kanten
TyviNedre
kanten
ACDekster
side
Hægri
skjaldar-
brún
Høyre
kant
Høgre-
kanten
Oikea
runa
Dexter
kant
BDSinister
side
Vinstri
skjaldar-
brún
Venstre
kant
Venstre-
kanten
Vasen
runa
Sinister
kant
123Skjold-
hoved
Skjald-
höfuð
Skjold-
hode
Skjold-
hovud
LakioGin-
stam
456BjælkeBjálkiBjelkeBjelkeHirsiBjälke
789SkjoldfodSkjald-
fótur
SkjoldfotSkjoldfotTyviöStam
258PælStólpiStolpe/
pæl
Stolpe/
pæl
PaaluStolpe
5Midt i
skjoldet
Miðja-/
hjarta-
skjaldar
Hjerte-
stedet
Hjarte-
staden
Sydän-
kohta
Hjärt-
platsen
159Skrå-
bjælke
Ská-
bjálki
Skrå-
bjelke/
Skrå
rekke
Skrå-
bjelke/
Skrå
rekkje
PalkkiBalk
357Sinister
skrå-
bjælke
Skábjálki
frá
vinstri
Skrå
rekke
mot
venstre
Skrå
rekkje
mot
venstre
Vasta-
palkki
Gin-
balk
AØvre
dekster
hjørne
Efra
hægra
horn
Øvre
høyre
hjørne
Øvste
høgre-
hjørnet
Oikea
yläkulma
Övre
dexter
hörn
BØvre
sinister
hjørne
Efra
vinstra
horn
Øvre
venstre
hjørne
Øvste
venstre-
hjørnet
Vasen
yläkulma
Övre
sinister
hörn
CNedre
dekster
hjørne
Neðst
til
hægri
Nedre
høyre
hjørne
Nedre
høgre-
hjørnet
Oikea
alakulma
Nedre
dexter
hörn
DNedre
sinister
hjørne
Neðst
til
vinstri
Nedre
venstre
hjørne
Nedre
venstre-
hjørnet
Vasen
alakulma
Nedre
sinister
hörn

Rangkronor och vapnets delar utanför skölden

När det gäller rangkronor finns det två nordiska system. I bilden uppe till höger (E, F, G) finns de danska rangkronorna i den övre raden och de svensk-finska i den nedre raden.

DanskIslenskaNorsk
bokmål
NynorskSuomeksiSvenska
EKrone for
ubetitlet
adel
Aðals-
kórónur
Adel
utan
tittel
Adel
utan
tittel
Ritari-/
aatelis-
kruunu
Krona
för o-
betitlad
adel
FFriherre-/
baron-
krone
Kóróna
friherra/
barons
Friherre-
krone
Friherre-
krone
Vapaa-
herran
kruunu
Friherre-/
baron-
krona
GGreve-
krone
Kóróna
greifa
Greve-
krone
Greve-
krone
Kreivin-
kruunu
Greve-
krona
1Hjelm-
krone
Hjálm-
kóróna
Hjelm-
krone
Hjelm-
krone
Kypärän-
kruunu
Hjälm-
krona
2HjelmHjálmurHjelmHjelmKypäräHjälm
3Hals-
klenodie
Háls-
keðja
Hals-
smycke
Hals-
smykke
Kaula-
koru
Hals-
klenod
4Hjelm-
klæde
Hjálm-
klæði
Hjelm-
klede
Hjelm-
klede
Kypärän-
peite
Hjälm-
täcke
5Skjold-
holdere
Skjald-
beri
Skjold-
holdere
Skjold-
haldarar
Kilven-
kannat-
tajat
Sköld-
hållare
6Posta-
ment
HellaPosta-
ment
Posta-
ment
JalustaPosta-
ment
7Hjelm-
figur /
Hjelm-
tegn
Hjálm-
tákn
Hjelm-
tegn
Hjelm-
teikn
Kypärän-
koriste
Hjälm-
prydnad
8VulstHjálm-
flétta
VulstVulstLaki-
punos
Hjälm-
bindel /
vulst
9Rang-
krona

skjoldet
Skjaldar-
kóróna
á
skjöldnum
Rang-
krone

skjoldet
Rang-
krone

skjoldet
Arvo-
kruunu
kilpessä
Rang-
krona

skölden
10Hoved-
skjold
Aðal-
skjöldur
Hoved-
skjold
Hovud-
skjold
Pää-
kilpi
Huvud-
sköld
11Midter-/
Hjerte-
skjold
Hjarta-
skjöldur
Hjerte-
skjold
Hjarte-
skjold
Sydän-
kilpi
Hjärt-
sköld
12Skjolde-
mærke
Skjaldar-
merki
Skjold-
merke
Skjold-
merke
Tunnus-
kuvio
Skölde-
märke
13Motto/
Valg-
sprog
KjörorðValg-
språk
Val-
språk
Tunnus-
lause
Devis/
Motto/
Val-
språk

Ur Nordisk Heraldisk Terminologi, nr 417, med vissa justeringar och uppdateringar.

Om du vill veta mer om heraldisk terminologi, läs här.