Bli medlem!

Ansökan om medlemskap, se längre ned på sidan.

Abonnemang för bibliotek m.m. kostar lika mycket som medlemskap i respektive land och betalning sker på samma sätt.

Ett medlemskap i Societas Heraldica Scandinavica (SHS) ger många fördelar:

 • Du får två nummer av Heraldisk Tidsskrift per år.
 • Du får Skandinavisk Vapenrulla en gång per år (i normalfallet, vi reserverar oss för att två årshäften kan slås samman till ett dubbelhäfte).
 • Du får ett elektroniskt nyhetsbrev fyra gånger per år
 • Du får möjlighet att delta i nordisk heraldisk konferens vartannat år. Kommande konferens i maj 2022 i Åbo/Turku, se vidare här.
 • Du kan få ditt vapen presenterat i medlemmarnas vapenrulla på hemsidan.
 • Du får möjlighet att delta i de föreläsningar, seminarier och utflykter som SHS och/eller dess lokalavadelningar ordnar runt om i Norden.
 • Du får rabatt på sällskapets bokutgivning och på äldre nummer av Heraldisk Tidsskrift och Skandinavisk Vapenrulla.
 • Du stöttar studiet av heraldiken.

Avgifter per år 2020 och 2021 och betalningsmetoder:

Danmark

 • 245 DKK

Sverige

 • 345 SEK

Norge

 • 320 NOK

Finland

 • 33 EUR

Övriga länder/Other countries

 • 33 EUR

Betalningsmetoder:

1. Betala via PayPal eller bankkort genom att klicka här.

Eller

2. Betala genom banköverföring

Inom Danmark: Danske Bank giro 611-2374 (Ved giro: kortartnummer 01 Girokonto: 6112374, Ved bankoverførsel: Danske Bank Reg.nr. 1551 Kontonr. 6112374).

Från ett annat land: Danske Bank giro 611-2374 (BIC: DABADKKK, IBAN: DK203000000 6112374)

Vi har under år 2021 beslutat att samla alla bankaffärer i endast ett land, på grund av stigande avgifter och ökande administration.

Information enligt dataskyddsförordningen

finns här.

Tilmelding til medlemskab

Anmäl dig som medlem via formuläret nedan. Betala också avgiften, se ovan. Du kommer inom kort att få bekräftelser per e-post på att du anmält dig som medlem och på att du betalat avgiften. Du kommer separat att få en välkomsthälsning per e-post, med bl.a. information om litteratur som finns till försäljning.

Sedan kommer du att med posten få det senaste häftet av Heraldisk Tidsskrift och det senaste häftet av Skandinavisk Vapenrulla.

Glöm inte att fylla i adressuppgifter!

  Navn – Namn *

  E-post *

  Stilling – Titel

  Adresse – Adress *

  By – Postadress *

  Postnummer *

  Land *