Åbo/Turku 2003

Programmet

Tema: Hvordan heraldikken kom til Norden

Publicerade föredrag

Harald Nissen: “Den eldste personheraldikk i Norge” i Heraldisk Tidsskrift bd 9 nr 88 oktober 2003, s. 321-353. Se också Harald Nissen: “Den eldste kvinneheraldikk i Norge” i Heraldisk Tidsskrift bd 10 nr 93 marts 2006, s. 105-129.

Knud Prange: “Danske våbenskjolde – de første generationer” i Heraldisk Tidsskrift bd 9 nr 90 oktober 2004, s. 417-442.

Konferensrapport

Marianne Sandels: “Andra nordiska heraldikkonferensen” i Heraldisk Tidsskrift bd 9 nr 88 oktober 2003, s. 366-370.