Goda råd till kommuner

HERALDISKA RÅD TILL KOMMUNER SOM SKA ANTA ELLER ÄNDRA ETT VAPEN

Norden har ett unikt kulturarv när det gäller enkla, tydliga och heraldiskt korrekta kommunvapen.

Den nordiska kommunvapentraditionen fungerar som en internationell förebild och är därför värd att ta tillvara.

Fakta om heraldiska vapen:

  • Ett vapen är bundet till sitt innehåll och inte till sin form. Ett befintligt kommunvapen kan därför tecknas om och ges ett nytt utseende.
  • Ett vapen kan anpassas till olika sammanhang. Det kan därför användas i en logotyp med ett bestämt utseende, samtidigt som det t.ex. i ceremoniella sammanhang kan utformas på ett annat sätt. Det är ändå samma vapen.
  • Konceptet kommunvapen är känt för stora delar av allmänheten. Det finns ofta ett lokalt engagemang för kommunvapnet och dess historia.
  • Kommunvapnet är identitetsskapande och bidrar till att skapa en stark lokal samhörighetskänsla.

Råd vid antagande av ett vapen eller ändring av ett vapens utseende:

  • Sök sakkunskap hos en heraldiker, i första hand den myndighet som har hand om den offentliga heraldiken (i de länder där det finns en sådan), innan ni antar eller ändrar ett heraldiskt vapen.
  • Genom att tidigt söka heraldisk sakkunskap kan onödiga kostnader och onödigt merarbete undvikas.
  • De nordiska heraldiska föreningarna svarar gärna på frågor från kommuner, deras representanter, media och allmänhet.

Information finns också i denna korta presentation i ljud och bild: