Digitaliserad litteratur

Fler och fler heraldiskt relevanta källtexter och böcker finns tillgängliga digitalt. Från denna sida länkas till ett urval.

När det gäller litteratur är av upphovsrättsliga skäl inte de mest aktuella verken digitaliserade. Det förhållandet att främst äldre verk är digitalt tillgängliga innebär att man ska vara särskilt uppmärksam på att innehållet i dessa verken kan återspegla ett föråldrat forskningsläge.

Heraldisk Tidsskrift

De äldsta artiklarna ur Heraldisk Tidsskrift är digitaliserade. Än så länge finns artiklar från bind 1 utlagda och bind 2 ska följa sedan. Se här.

Heraldica Nova

Heraldica Nova finns under rubriken Resources & Tools länkar till ett stort antal källor.

Danmark

Bokverket Vaabenførende Slægter i Danmark finns digitalt tillgänglig här.

Finland

Granfelt, Georg Fredrik, Finlands ridderskaps och adels vapenbok jemte beskrifning, 1888–1889

Norge

Storm, Gustav, Norges gamle Vaaben, Farver og Flag, 1894.

Kolsrud, Oluf, Bergens Bys Segl, Vaaben, Farver og Flag, 1921.

Sverige

Keyser, Henrich, Sweriges rijkes ridderskaps och adels wapenbook hwaruthi alle grefwars frijherrars och samptlige adelens wapnar och sköldemärcken författas, 1650

Kiellberg, Eric och von Schantz, Carl Ludvig, Sweriges rikes ridderskaps och adels wapnebok, 1734.

Cedercrona, Daniel Gustaf, Sweriges rikes ridderskaps och adels wapenbok, 1746.

Carlskiöld, Pehr, Svea rikes ridderskaps och adels wapn bok, 1764.

Hildebrand, Bror Emil Svenska sigiller från medeltiden, 1862-67.

Stiernstedt, August Wilhelm och Klingspor, Carl Arvid, Sveriges ridderskaps och adels wapenbok, I-V 1865–79.

Schlegel, Bernhard och Klingspor, Carl Arvid, Svensk heraldik, Uppsala 1874.

Schlegel, Bernhard och Klingspor, Carl Arvid, Den med sköldebref förlänade men ej å Riddarhuset introducerade svenska adelns ättartaflor, 1875.

Klingspor, Carl Arvid, Handbok i praktisk wapenkonst. Kort populär sammanfattning af de hufvudsakligaste heraldiska och genealogiska reglerna, 1887.

Klingspor, Carl Arvid, Sveriges ridderskaps och adels vapenbok, 1890.

Se också Svenska Heraldiska Föreningens sida med digitaliserad heraldisk litteratur, vilken uppdateras kontinuerligt.

Baltikum

Klingspor, Carl Arvid, Baltisches Wappenbuch. Wappen sämtl. den Ritterschaften von Livland, Estland, Kurland u. Oesel zugehör. Adelsgeschlechter, 1882.

Storbritannien

Dictionary of British Arms. Medieval Ordinary, Vols. I-IV